Przejdź do głównej zawartości

Wbudowane komendy

Asystent domowy posiada wbudowany komponent konwersacji, który obsługuje polecenia głosowe. Dzieje się to za pomocą konwertowania zarejestrowanych sentencji/zdań na intencje. W zdaniach mogą występować zmienne "umieszczone w cudzysłowiu" oraz opcjonalne słowa [umieszczone w nawiasach kwadratowych]. Takie zdania przetwarzane są przez system z uwzględnieniem kontekstu wcześniejszych działań, w celu jak najlepszego określenia intencji użytkownika i wykonania powiązanej z nią czynności.

Domyślnie asystent obsługuje:

Sterowanie urządzeniami

 • Włączanie i wyłączanie urządzeń:

Możesz powiedzieć "włącz oświetlenie w kuchni", "wyłącz światło w salonie", "włącz lampy zewnętrzne", "wyłącz podlewanie trawnika" lub "włącz wentylator poziom dwa". W ten sposób możesz sterować oświetleniem i przełącznikami.

'Włącz "szukana-fraza"'; 'Zapal światło w "szukana-fraza"'
'Wyłącz "szukana-fraza"'; 'Zgaś Światło w "szukana-fraza"'
 • Przełączanie urządzeń:

Możesz powiedzieć "przełącz wentylator" itd. żeby przełączyć urządzenie z włączone na wyłączone lub odwrotnie. Jest to szczególnie przydatne, gdy sterujesz urządzeniem za pomocą komendy w tagu NFC - w ten sposób możesz jedną komendą "przełącz" zapisaną w tagu wykonywać dwie akcje "włącz" i "wyłącz".

'Przełącz "szukana-fraza"'
 • Otwieranie i zamykanie

Możesz powiedzieć "otwórz bramę w garażu", "odsłoń rolety w salonie" lub "zasłoń wszystkie rolety". W ten sposób możesz sterować roletami i bramami.

'Otwórz "szukana-fraza"'; 'Odsłoń "szukana-fraza"'
'Zamknij "szukana-fraza"'; 'Zasłoń "szukana-fraza"'

Odtwarzanie audio

 • Włączanie stacji radiowych

Wystarczy, że powiesz "Włącz RMF", "Graj radio Zet" lub po prostu "Radio trójka"

'Włącz [radio] "szukana-fraza"'; 'Graj "szukana-fraza" radio'
 • Słuchanie podcastów

Żeby pobrać najnowsze odcinki podcasta i włączyć ostatni z nich, wystarczy powiedzieć "Podcast Niebezpiecznik" lub "Włącz podcast jak oszczędzać pieniądze"

'Podcast "szukana-fraza"'; 'Włącz [podcast] "szukana-fraza"'
 • Słuchanie muzyki z YouTube

Żeby wyszukać na YouTube interesującą Cię muzykę i ją odtwarzać, wystarczy powiedzieć "Muzyka Maria Peszek" lub "YouTube Brodka"

Włącz [z] [na] YouTube "szukana-fraza"'; 'YouTube "szukana-fraza"'

Sterowanie odtwarzaczem

 • Pauza

Komendy: "Stop", "Zatrzymaj", "Koniec", "Pauza", "Zaniechaj", "Stój"

Stop
 • Wznowienie odtwarzania Komendy: "Start", "Graj", "Odtwarzaj"
Graj
 • Następny Komendy: "[włącz] następny", "[włącz] kolejny", "[graj] następny", "[graj] kolejny"
Następny
 • Poprzedni Komendy: "[włącz] poprzedni", "[włącz] wcześniejszy", "[graj] poprzedni", "[graj] wcześniejszy"
Poprzedni

Status czujników

Możesz też zapytać Asystenta o status każdego elementu systemu

 • Sprawdzanie wartości czujników

Wystarczy, że zapytasz "Jaka jest temperatura w salonie" lub "Jaka jest wilgotność w łazience", możesz też pytać o czujniki zewnętrzne raportujące dane z serwisów, np. "jaki jest poziom UV" czy "jaka jest pozycja słońca"

'[Jaki] [ma] status "szukana-fraza"'
 • Sprawdzanie wartości innych dowolnych elementów systemu

Zapytaj "jaki jest adres IP" by otrzymać informację o IP urządzenia, lub "jaki jest status światła w kuchni" by dowiedzieć się, czy światło jest włączone, lub "jaki jest głos" by otrzymać informację o ustawionym głosie asystenta

'Jaki jest "szukana-fraza"'; 'Jaka jest "szukana-fraza"''

Wyszukiwanie informacji

Zapytaj "Co to jest ONZ" lub "Kto to jest Andrzej Wajda", by otrzymać zwięzłą informację z bazy wiedzy

'Wyszukaj "szukana-fraza"'; 'Znajdź informację o "szukana-fraza"'

Powiedz "Wikipedia Wielkanoc" lub "Wikipedia Polska" by otrzymać pełny artykuł z Wikipedii

'Wikipedia "szukana-fraza"'

Godzina i data

Tu oczywiście działają komendy typu "Która godzina" i "Jaki jest dzisiaj dzień"

'Godzina'; '[jaka] [jest] data'

Aktywowanie sceny

Zdefiniowaną scenę można aktywować komendą "Scena romantyczna" lub "Aktywuj scenę oglądanie filmu"

'Scena "szukana-fraza"'; 'Aktywuj [scenę] "szukana-fraza"'

Sterowanie ogrzewaniem

 • Ustawianie temperatury ogrzewania

Powiedz "Ogrzewanie kuchnia 21 stopni[e]"

'Ogrzewanie [w] "pomieszczenie" "stopni" stopni[e]'
 • Zmiana trybu ogrzewania

Powiedz "Ogrzewanie tryb poza domem" lub Powiedz "Ogrzewanie tryb w domu"

'Ogrzewanie tryb "nazwa trybu"'

Inne możliwe tryby (pod warunkiem, że obsługuje je Twoja konfiguracja ogrzewania) to:

 • "eco" - eko, oszczędzanie, oszczędny
 • "boost" - podgrzanie, podgrzewanie
 • "comfort" - komfort, wygoda
 • "sleep" - spanie, noc
 • "activity" - aktywność, ruch
 • Wyłączenie ogrzewania
Wyłącz całe ogrzewnie
 • Włączenie ogrzewania
Włącz całe ogrzewnie

Rozgłaszanie tekstu

Żeby asystentka powiedziała przez głośnik np. "Obiad gotowy", wystarczy jej powiedzieć "Powiedz obiad gotowy" (docelowo będziemy jeszcze wskazywali na jaki odtwarzacz/głośnik ma być przesyłany tekst)

Powiedz "szukana-fraza"'; 'Mów "szukana-fraza"'; 'Echo "szukana-fraza"

Spotify

Żeby asystentka wyszukała na Spotify i odtworzyła utwory Dawida Podsiadło, wystarczy powiedzieć: "Spotify Dawid Podsiadło" W podobny sposób możemy szukać albumu lub listy utworów.

Spotify "wykonawca/album/playlista"

Literowanie

Możemy kazać przeliterować asystentce status dowolnego elementu systemu. Wystarczy powiedzieć "Przeliteruj " i dodać nazwę elementu:

Przeliteruj "nazwa elementu"

Uruchamianie automatyzacji

Możemy uruchomić dowolną zdefiniowaną w systemie automatyzację za pomocą komendy:

Jolka "nazwa automatyzacji"

lub

Uruchom "nazwa automatyzacji"

lub

Automatyzacja "nazwa automatyzacji"

Możemy też dodać do nazwy automatyzacji prefiks "Jolka: ", dzięki temu Asystent zrozumie, że nazwa po prefiksie to komenda i po jej wypowiedzeniu uruchomi automatyzację. Czyli jeżeli nazwiemy automatyzację "Jolka: podlej trawnik", to wystarczy, że uruchomimy w systemie komendę "Podlej trawnik" żeby wykonać automatyzację o nzawie "Jolka: podlej trawnik". Więcej informacji na stronie Komenda w automatyzacji.

Google Home

Możemy dodać integrację z Google Home i przesyłać komendy głosowe do Google:

Google "komenda/polecenie"

Sprawdzenie lokalizacji osoby

Możemy sprawdzić lokalizację osoby za pomocą komendy:

Gdzie jest "osoba"

lub

Lokalizacja "osoba"