Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie komendy

Komenda w automatyzacji

Najprostszy sposób na dodanie własnej komendy głosowej to poprzedzenie nazwy automatyzacji zwrotem "Jolka: [własna komenda]".

Np: "Jolka: podlej trawnik". Tak dodane komendy nadpisują wbudowane komendy, dzięki czemu można całkowicie dostosować działanie asystenta do własnych potrzeb.

Działanie komend

Dodatkowo można dodać aliasy poleceń, dzięki czemu tę samą automatyzację można uruchomić wieloma komendami.

Działanie komend

Odpowiedź asystenta

W zdefiniowanej automatyzacji można dodać szereg akcji, takich jak uruchomienia urządzeń oraz wywołanie usług. Jedną z takich usług może być głosowa odpowiedź asystenta:

Akcja

Dialog

Nazywając automatyzację z prefiksem "Jolka:" możemy zbudować prosty dialog, w którym asystent po głosowej komendzie wykona zadanie; zapyta, czy coś jeszcze i włączy dołączony do bramki mikrofon, żeby przyjąć kolejną komendę:

Akcja

działanie takiego dialogu

Akcja

Opcje zaawansowane

ais_ai_service.say_it To usługa zamiany tekstu na mowę - czytanie tekstu przez asystenta.

Usługi można testować/wywoływać z Narzędzi deweloperskich

Test nowej komendy

Możemy dynamicznie przekazywać informację do usługi za pomocą funkcjonalności szablonów data_template. Szablony można tworzyć/sprawdzać w Narzędziach deweloperskich

Test nowej komendy

Szablon data_template można dodać podczas edycji automatyzacji w formacie YAML:

service: ais_ai_service.say_it
data_template:
text: 'Jest godzina {{ states(''sensor.time'') }} uruchamiam podlewanie'

Test nowej komendy

szczegóły w dokumentacji dla developerów Home Assistant