Przejdź do głównej zawartości

Wersja systemu 0.113.4

· 5 min aby przeczytać
Jola AI-Speaker
 • GPS Raportowanie adresu ...
 • Komendy Zdalne zapytania o aktualną lokalizację osoby ...
 • Demo DEMO Aplikacji ...
 • Tasmota Tasmota 8.4.0 George ...
 • Zigbee Zigbee2Mqtt 1.14.2 ...
 • EXTA LIFE Najnowsza wersja integracji EXTA LIFE ...
 • Home Assistant Home Assistant 1.13.3 ...

ABC bezproblemowej aktualizacji

A Kopia zapasowa.

UWAGA Przed aktualizacją zalecamy wykonać kopię zapasową konfiguracji. W ten sposób sprawdzisz poprawność swojej konfiguracji przed rozpoczęciem aktualizacji i zwiększysz prawdopodobieństwo bezproblemowej aktualizacji.

B Konsola i logi.

W razie problemów z aktualizacją, sprawdź procedurę Aktualizacja z konsoli lub Wykonanie pełnego resetu aplikacji. To może dotyczyć szczególnie osób, które instalują na bramce dodatkowe niestandardowe komponenty.

C Pierwsze uruchomienie po aktualizacji

Po aktualizacji pierwsze uruchomienie może trwać nawet 20 minut. W tym czasie aktualizowane są biblioteki do integracji dodanych na bramce i baza danych jest migrowana do nowego formatu. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji.

Location Raportowanie adresu

Istnieją różne sposoby wykrywania obecności w systemie Asystent domowy. Wiemy, że nie każdy jest w stanie zrozumieć webhooki, api... i inne techniczne zawiłości, dlatego dodaliśmy łatwe raportowanie lokalizacji z naszej aplikacji AIS dom bezpośrednio do bramki w domu.

Location

W dokumentacji wyjaśniamy jak skonfigurować wykrywanie obecności i stowrzyć automatyzację opartą na strefach.

Dodaliśmy też nową komendę sprawdzenie lokalizacji osoby, czyli wystarczy zapytać

Gdzie jest {osoba}

lub

Lokalizacja {osoba}

żeby otrzymać informację o lokalizacji. Jest to najbardziej aktualna lokalizacja zaraportowana do bramki z powiązanych z osobą urządzeń śledzących. Przesyłamy z aplikacji kilka danych dotyczących lokalizacji, także adres osoby (jeśli uda się go ustalić po współrzędnych). W ten sposób odpowiedź na pytanie "Gdzie jest osoba x" jest bardziej informacyjna.

Location

Ta funkcjonalność wymaga aplikacji AIS dom w wersji 1.4.4 lub nowszej.

Oczywiście to, czy dane o adresie będą wysyłane, zależy od tego, czy:

 1. Przyznasz uprawnienia do sprawdzania lokalizacji dla aplikacji AIS dom
 2. Włączysz serwis raportujący lokalizację
 3. Uda się ustalić adres dla wykrytych współrzędnych (jeżeli nie, to wysyłamy do bramki same współrzędne z GPS)

Komendy Zdalne zapytania i komendy

Możemy z bramki wysłać komendę do aplikacji mobilnej i np. zapytać o aktualną lokalizację osoby.

Na bramce dostępna jest usługa ais_ai_service.mob_request, która umożliwia wysłanie z bramki komendy (zapytania/żądania) do aplikacji mobilnej AIS dom. Dzięki temu za pomocą automatyzacji możemy zdalnie z bramki zapytać o aktualną lokalizację urządzenia (włączyć zdalnie raportowanie lokalizacji).

Opis dostępnych komend znajduje się w dokumentacji Komendy wysyłane z bramki do aplikacji mobilnej

UWAGA

Można z bramki (do której jesteśmy zalogowani) wysłać komendę do urządzenia mobilnego i zdalnie włączyć raportowanie lokalizacji lub mikrofon, tylko jeśli włączony jest stosowny dostęp (do mikrofonu i/lub lokalizacji) na urządzeniu mobilnym.

Pokazujemy w powiadomieniu, że taka zdalna komenda jest uruchomiona - żeby było to jasne dla właściciela urządzenia.

Demo DEMO Aplikacji

Trwają dalsze prace nad dodaniem DEMO aplikacji Asystent domowy, na którym prezentujemy podstawowe możliwości Asystenta domowego. Chcemy zaprezentować na osobnych widokach podstawowe encje*, jakie są dostępne w Asystencie domowym.

*Encje to reprezentacje urządzeń (najczęściej), każda encja definiuje możliwości danego typu urządzenia. Dzięki temu użytkownik, który sprawdzi jak w systemie działa sterowanie żarówką firmy np. IKEA, będzie wiedział, że tak samo zadziała sterowanie żarówką PHILIPS itd. (bez względu na protokoły i API użyte przez producentów tych urządzeń).

DEMO

Demo z założenia ma być interaktywne - można kliknąć i sterować urządzeniami albo powiedzieć komendę i wypróbować jak działa. Dodatkowo planujemy pokazać na kamerze efekt tego, co robimy w systemie - demo podłączone jest do prawdziwych urządzeń.

Encje, które opisujemy na początku, to:

 • Air Quality
 • Alarm Control Panel
 • Binary Sensor
 • Cam
 • Climate
 • Cover
 • Device tracker
 • Fan
 • Light
 • Lock
 • Media Player
 • Person
 • Remote
 • Sensor
 • Switch
 • Vacuum
 • Water Heater
 • Weather

Tasmota Tasmota 8.4.0 George

Wydaliśmy kolejną kompilację oprogramowania do urządzeń IoT na bazie ESP8266.

Jak zwykle doszło kilka poprawek i ulepszeń, opisujemy je wszsytkie na naszym forum: https://ai-speaker.discourse.group/t/ais-tasmota-v8-4-0-george/640

Największa zmiana to dodanie większej ilości kompilacji. Wszystkie warianty dostępne są w naszym serwisie Github FIRMWARE

AIS Tasmota

Doszła też kompilacje dla ESP32, na razie jeszcze eksperymentalnie, ale już widzimy, że Tasmota jest bardziej stabilna i ma większe możliwości niż inne rozwiązania dla ESP32. Mamy nadzieję, że zaowocuje to niebawem wieloma fajnymi dodatkami do Asystenta domowego :) AIS ESP32

Zigbee Zigbee2Mqtt 1.14.2

Głównie poprawki działania, ale też jak zwykle nowe urządzenia. Cały log zmian znajdziecie tu: AIS zigbee2mqtt

EXTA LIFE Najnowsza wersja integracji EXTA LIFE

Cytując dgtal1

Kolejna wersja integracji z kilkoma poprawkami oraz dodanym wsparciem dla obsługi urządzeń z serii Exta Free, tych, które oficjalnie wspiera oprogramowanie kontrolera EFC-01. Cały log zmian tu: AIS exta

Home Assistant Nowy Home Assistant

Najnowszy (stabilny) Home Assistant 0.113.3 Poprawki w automatyzacji - opisane na naszym forum: https://ai-speaker.discourse.group/t/0-113-beta-wydana/594

Home Assistant


Zapraszamy do aktualizacji i komentowania na forum :)

AI-Speaker 07/2020