Przejdź do głównej zawartości

Logi dostępne na bramce

Wprowadzenie

W przypadku problemów z działaniem urządzenia, problemów z aktualizacją czy też problemów z własnymi integracjami/komponentami, zalecamy sprawdzenie logów w celu diagnozy problemu. Logi dostępne są z konsoli, do konsoli łączymy się po SSH. Poniżej opiszemy jak sprawdzić logi poszczególnych komponentów systemu.

Logi procesów Asystenta domowego.

Procesami na bramce steruje Menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest za zarządzanie stanami głównych aplikacji, to PM2 uruchamia procesy po starcie systemu, a następnie czuwa nad ich ciągłym działaniem.

Żeby zobaczyć status procesów w konsoli wpisujemy:

pm2 status

PM2

Wyświetlanie logów na bieżąco

W celu wyświetlenia na bieżąco 15 ostatnich lini logów wszystkich procesów, wystarczy wpisać w konsoli:

pm2 logs

PM2

W celu wyświetlenia na bieżąco 20 ostatnich lini logów serwera MQTT, wystarczy wpisać w konsoli:

pm2 logs mqtt --lines 20

Pliki z logami

Pliki logów procesów znajdziemy w lokalizacji /data/data/com.termux/files/home/.pm2/logs/

PM2

Interesujący nas plik możemy skopiować do lokalizacji /sdcard a następnie pobrać klientem FTP:

Kopiowanie plików w konsoli:

mkdir /sdcard/logs
cp /data/data/com.termux/files/home/.pm2/logs/* /sdcard/logs

Połączenie FTP do bramki: do konsoli łączymy się po FTP

Logi aktualizacji systemu

Logi aktualizacji dostępne są w aplikacji webowej

Możliwy jest też dostęp do nich z konsoli, znajdują się w lokalizacji /data/data/com.termux/files/home/AIS/www w pliku upgrade_log.txt. Zawartość tego pliku możemy wyświetlić standardowymi metodami dostępnymi w systemie Linux, np. za pomocą komendy cat:

cat /data/data/com.termux/files/home/AIS/www/upgrade_log.txt

Możemy też na bieżąco kontrolować postęp aktualizacji komendą tail -f:

tail -f /data/data/com.termux/files/home/AIS/www/upgrade_log.txt

Logi systemu Android

Za pomocą polecenia logcat możemy na bieżąco wyświetlać logi systemu Android

logcat

Logcat

Logi jądra Linux

Komendą dmesg możemy wyświetlać logi jądra Linux

dmesg

dmesg

Procesy systemu Linux

Procesy systemu Linux możemy wyświetlać komendą htop

htop

dmesg