Przejdź do głównej zawartości

Wymuszenie aktualizacji

Możemy wymusić zainstalowanie wszystkich składowych systemu do najnowszej wersji. W tym celu wystarczy uruchomić w konsoli skrypt aktualizacji

Logowanie do konsoli#

Do konsoli bramki możemy zalogować się z innego klienta w sieci lokalnej po dostęp po SSH lub bezprośrednio z deweloperskich narzędzi w aplikacji webowej Asystent domowy.

Komenda uruchamiająca skrypt#

Po zalogowaniu się do konsoli bramki wpisujemy komendę:

curl https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/upgrades/force_reinstall.sh | bash

Kod skryptu aktualizującego składowe systemu#

################################################
# AIS dom upgrade force script
#
# Homepage: https://github.com/sviete/AIS-utils
#
# curl https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/upgrades/force_reinstall.sh | bash
################################################
echo "-----------------------------"
echo "-----------------------------"
echo "-----------------------------"
echo $(date '+%Y %b %d %H:%M') START
echo "-----------------------------"
echo "AIS dom reinstall all"
echo "-----------------------------"
echo "-----------------------------"
echo "1. Linux part ---------------"
echo "-----------------------------"
apt -y update
apt -y upgrade
echo "-----------------------------"
echo "2. Python part --------------"
echo "-----------------------------"
pip install ais-dom -U
echo "-----------------------------"
echo "3. Android part -------------"
echo "-----------------------------"
curl -o "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/AisPanelApp.apk" -L https://powiedz.co/ota/android/AisPanelApp.apk &&
su -c "pm install -r /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/AisPanelApp.apk"
echo "ALL DONE!"
echo $(date '+%Y %b %d %H:%M') STOP