Przejdź do głównej zawartości

Automatyzacja wyzwalana przyciskiem

Wprowadzenie#

Podczas sterowania w trybie bez monitora, naciśnięcie przycisku na pilocie, klawiaturze czy innym kontrolerze podłączonym do bramki, przesyłane jest do Asystenta domowego jako zdarzenie. Takie zdarzenia mogą wyzwalać automatyzację. Opiszemy to na przykładzie poniżej.

AIS button

Rozpoznawanie zdarzeń typu 'naciśnięcie przycisku'#

Po podłączeniu do USB kontrolera i jego poprawnym rozpoznaniu przez system, asystent powie "Dodano urządzenie ....". Gdy jesteś w trybie sterowania bez monitora, to przyciski wysyłane są do Asystenta domowego jako zdarzenia typu ais_key_event

Żeby dowiedzieć się, jaki kod ma przycisk, który naciskamy, wystarczy sprawdzić stan encji: binary_sensor.ais_remote_button - to jest kod ostatnio odebranego przycisku.

AIS button

Oczywiście dla wygody można dodać tę encję jako kartę w aplikacji:

AIS button

Gdy już wiemy jaki kod ma przycisk, którym chcemy wyzwalać automatyzacje, to przechodzimy do jej definiowania.

Dodnie automatyzacji#

  1. Nazwa automatyzacji, np. włączenie radia po naciśnięciu przycisku na kontrolerze

AIS button

  1. Wyzwalacz automatyzacji - ais_key_event

AIS button

  1. Akcja do wykonania

AIS button

Kod automatyzacji#

Kod automatyzacji w formacie YAML:

alias: Włączenie radia Zet po naciśnięciu przycisku z kodem 15 na kontrolerze
description: ''
trigger:
- platform: event
event_type: ais_key_event
event_data:
code: '15'
condition: []
action:
- service: ais_ai_service.process
data:
text: Włącz radio ZET
- device_id: ''
domain: ''
entity_id: ''
mode: single

Możemy w automatyzacji zmienić tryb edycji na YAML i łatwo przekleić kod do swojej automatyzacji

AIS button

Schemat automatyzacji#

Automatyzację wyzwalaną przez zdarzenie naciśnięcia przycisku możemy w łatwy sposób utworzyć na podstawie gotowego schematu automatyzacji.

Wystarczy, że:

  1. Wybierzemy predefiniowany schemat Wykonanie komendy po naciśnięciu przycisku Dodanie nowej automatyzacji

  2. Uzupełnimy i zapiszemy zdefiniowany szablon: Dodanie nowej automatyzacji