API systemu

Wprowadzenie

RESTful API działa na protokole http. Komunikacja poprzez ten protokół odbywa się za pomocą kilku standardowych metod, my wykorzystujemy głównie metodę POST (do wysłania danych) i GET (do pobierania). Webserwisy udostępniane są jako zasoby, do których dostęp możliwy jest poprzez odpowiedni adres URL wywoływany z poziomu protokołu http za pomocą określonej metody.

Na bramce mamy dwa webowe API:

 1. API bramki (dostęp do natywnych zasobów systemu Android) na porcie 8122
 2. Standardowe webowe API Home Assistant/Asystenta domowego na tych samych portach, co serwer WWW (80 i 8180 lub w przypadku dostępu z zewnątrz 433)
Wskazówka

Interfejsy API akceptują i zwracają tylko obiekty zakodowane w JSON.

W przykładach poniżej używamy lokalnej nazwy hosta bramki: ais-dom.local, jeżeli bramka nie jest dostępna w Twojej sieci pod tą nazwą to zamiast ais-dom.local użyj jej lokalnego adresu IP.

API bramki

Obecnie dostępne są 2 zasoby http://ais-dom.local:8122/text_to_speech i http://ais-dom.local:8122/command

Uwaga

To api dostępne jest tylko w sieci lokalnej, dlatego nie wymagamy uwierzytelnienia i szyfrowania.

Jeżeli chcesz wywołać API na bramce z zewnątrz, to robimy to przez API Asystenta domowego, tam wymagamy uwierzytelnienia i mamy szyfrowanie (protokół https). Całe lokalne API bramki jest dostępne przez API Asystenta domowego - opisujemy to dokładnie poniżej.

Zasób /text_to_speech

Ten zasób pozwala nam na wysłanie do bramki metodą POST tekstu do przeczytania:

curl -v --header "Content-Type: application/json" \
--request POST \
--data '{"text":"Witaj Jolka"}' \
http://ais-dom.local:8122/text_to_speech

Zasób /command

Ten zasób pozwala nam na wysłanie komendy do wykonania. Przykładowa komenda to wysłanie audio do odtwarzania na bramce:

curl -v --header "Content-Type: application/json" \
--request POST \
--data '{"playAudio": "http://stream3.polskieradio.pl:8080/"}' \
http://ais-dom.local:8122/command

Dostępne komendy

KomendaPrzykładowa wartośćOpis
playAudiohttp://stream3.polskieradio.pl:8080/Odtwarzanie audio/video
stopAudiotrueZatrzymanie odtwarzacza
pauseAudiotruePauza odtwarzacza
setVolume50Ustawienie głośności odtwarzacza od 0 do 100
upVolumetrueGłośniej, to samo co naciśnięcie przycisku w pilocie
downVolumetrueCiszej, to samo co naciśnięcie przycisku w pilocie
setPlaybackPitch1Częstotliwość audio, szczegóły w dokumentacji PlaybackParams Android
setPlaybackSpeed1Szybkość odtwarzania
seekTo100Przewiń do pozycji w Milisekundach (ms)
skipTo100Przeskocz do pozycji w Milisekundach (ms)
tone86Odtworzenie tonu , szczegóły w dokumentacji ToneGenerator Android
setPlayerShufflefalseOdtwarzanie losowe, przydatne przy Spotify
setTtsVoicepl-pl-x-oda-localZmiana głosu asystenta, dostępne opcje to:
 • pl-pl-x-oda-network - "Jola online",
 • pl-pl-x-oda-local - "Jola lokalnie",
 • pl-pl-x-oda#female_1-local - "Celina",
 • pl-pl-x-oda#female_2-local - "Anżela",
 • pl-pl-x-oda#female_3-local - "Asia",
 • pl-pl-x-oda#male_1-local - "Sebastian",
 • pl-pl-x-oda#male_2-local - "Bartek",
 • pl-pl-x-oda#male_3-local - "Andrzej"
micOntrueWłączenie mikrofonu
micOfftrueWyłączenie mikrofonu
addBookmarktrueDodanie zakładki do odtwarzanych multimediów, przydatne przy audiobookach
goToActivityActivityMenuPrzejście do aktywności (ekranu na bramce). Dostępne opcje to:
 • ActivityMenu - "Aktywność menu - sterowanie na monitorze",
 • SplashScreenActivity - "Sterowanie bez monitora",
 • ExoPlayerActivity - "Aktywność odtwarzacz multimediów",
 • ConsoleActivity - "Konsola Asystenta domowego",
 • AndroidSettingsActivity - "Ustawienia systemu Android",
 • SettingsActivity - "Ustawienia Serwisu Asystent domowy na bramce",
 • FilesActivity - "Aplikacja menedżer plików na bramce",
 • AndroidWifiActivity - "Ustawienia WiFi w systemie Android",
 • SpotifyActivity - "Przejście do aplikacji Spotify"

RESTful API Home Assistant

Asystent Domowy udostępnia serwer WWW na porcie 80 oraz 8180

Wywoływanie/testowanie usług w aplikacji

Wskazówka

Aby sprawdzić dostępne usługi w aplikacji, z głównego menu przejdź do Narzędzia deweloperskie -> USŁUGI Z tego miejsca możesz wywoływać/testować dowolne usługi dostępne na bramce.

informacja

Każda usługa ma w aplikacji:

 • opis
 • wylistowane parametry (parametr, opis i przykładowa wartość parametru)

dlatego nie będziemy szczegółowo opisywać usług w dokumentacji, podamy tu tylko przykładowe wywołania.

W celu wywołania/przetestowania usługi:

 1. Zaloguj się do aplikacji Asystent domowy z uprawnieniami Administrator.
 2. Przejdź do Narzędzia deweloperskie -> USŁUGI.
 3. Wybierz usługę do wywołania z dostępnej listy.
 4. Podajemy parametry do przekazania w formacie JSON lub YAML.
 5. Naciśnij przycisk "Wywołaj usługę".

Przykładowy parametr w formacie JSON:

{"text": "Cześć, jak się masz?"}

odpowiednik w formacie YAML:

text: "Cześć, jak się masz?"

Usługi

Wskazówka

Całe API bramki (opisane szczegółowo powyżej), dostępne jest z poziomu Asystenta domowego za pomocą usługi ais_ai_service.publish_command_to_frame.

Dzięki temu możemy wywoływać api na bramce także z zewnątrz, w bezpieczny sposób (szyfrowanie i uwierzytelnienie tokenem).

Usługi

Wywoływanie usług z curl

informacja

Żeby wywołać API Asystenta domowego z zewnętrznego systemu, potrzebujemy token dostępu. Najpierw z poziomu aplikacji wygenerujmy długoterminowy token dostępu (long-lived access token), który będzie ważny 10 lat.

Generowanie tokena dostępu

Przechodzimy w aplikacji na nasz profil, następnie przewijamy na dół strony i wybieramy UTWÓRZ TOKEN:

Tokeny

podajemy nazwę dla tokena:

Tokeny

kopiujemy token:

Tokeny

Uwaga

Nie ma możliwości ponownego sprawdzenia wartości tokena, dlatego należy go skopiować w bezpieczne miejsce.

Jeżeli chcemy odwołać dostęp do api, to usuwamy token.

Tokeny

Metoda GET na zasobie /api/

Sprawdzamy czy /api/ jest dostępne i czy działa nam uwierzytelnianie.

curl -v -H "Authorization: Bearer TOKEN-DOSTĘPU" \
-H "Content-Type: application/json" http://ais-dom.local:8180/api/

Zwraca następującą odpowiedź, jeżeli API działa:

{"message": "API running."}

Metoda POST na /api/services/<domain>/<service>

Komponenty dostępne na bramce udostępniają swoje usługi. Te same usługi komponentu, które automatycznie wywołujemy w systemie po wystąpieniu okreśonego zdarzenia, można również wywołać z zewnętrznego systemu za pomocą API.

Przykład wywołania usługi czytania tekstu przez bramkę za pomocą curl:

curl -X POST -H "Authorization: Bearer TOKEN-DOSTĘPU" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text": "Cześć! Jak się masz?"}' \
http://ais-dom.local:8180/api/services/ais_ai_service/say_it