Przejdź do głównej zawartości

IFTTT dowolna akcja

Wprowadzenie#

W tym przykładzie wyjaśnimy jak uruchomić dowolną akcję w Asystencie domowy z serwisu IFTTT.

Dodanie apletu w IFTTT#

Dodajmy aplet (w podobny sposób jak zrobiliśmy to na przykładzie z informacją o godzinie ), oczywiście tym razem wybieramy serwis, który nas interesuje.

Jako akcję wybieramy Webhook z tego typu komunikatem JSON w body:

{
"action": "call_service",
"service": "light.turn_on",
"entity_id": "light.living_room"
}

oczywiście pole entity_id może być wypełniane przez serwis uruchamiający nasz aplet (być jak zmienna).

Dodanie automatyzacji w Asystencie domowym#

Zgodnie z instrukcją Home Assistant do integracji IFTTT dodajemy do naszej lokalnej instancji Asystenta domowego następującą automatyzację:

automation:
- id: this_is_the_automation_id
alias: The optional automation alias
trigger:
- event_data:
action: call_service
event_type: ifttt_webhook_received
platform: event
condition: []
action:
- data_template:
entity_id: '{{ trigger.event.data.entity_id }}'
service_template: '{{ trigger.event.data.service }}'

Jak się domyślamy z powyższej konfiguracji wyzwolenie tej akcji przez IFTTT spowoduje włączenie światła, w podanym przykładzie jest to światło w naszym salonie - encja light.living_room.