Przejdź do głównej zawartości

AIS dom Panel

Wprowadzenie#

Dotykowy panel sterowania

Po zainstalowaniu naszej aplikacji AIS dom na tablet z systemem Android możesz otrzymać funkcjonalność "Dotykowego panelu / Smart panel" do sterowania automatyką domową i multimediami.

Smart glass ustawienia

Funcjonalność panelu sterowania można włączyć w ustawieniach aplikacji:

Mob

Odtwarzacz audio#

Sterowanie odtwarzaczem na bramce#

Można zdalnie sterować odtwarzaczem na bramce z powiadomienia w aplikacji: Mob

Przekierowanie mediów z bramki#

W aplikacji AIS dom wbudowany jest odtwarzacz multimediów który można zintegrować z bramką, Dzięki czemu można przesyłać treści multimedialne z bramki do zdalnego klienta (Panelu sterowania):

Smart glass ustawienia

Smart glass ustawienia

Wideodomofon#

Na odtwarzacz mediów w aplikacji AIS dom, można też przekierować obraz z kamery.

Mob

UWAGA

W opisie API bramki, w zasobie command umieściliśmy opis i składnię komendy showCamera która realizuje tę funkcjonalność. Ta komenda dostepna też jest jako usługa na bramce redirect_camera_stream Funkcjonalność ta będzie docelowo łatwo wywoływana z poziomu aplikacji (bez potrzeby użycia API).

Powiększenie aplikacji#

Ta opcja pozwala dostosować/wyskalować wielkość aplikacji internetowej Asystent domowy w naszym panelu sterowania.

Smart glass ustawienia

Działa to analogicznie jak funkcjonalność powiększania stron w przeglądarce internetowej.

Smart glass ustawienia

Nasłuchiwanie wyrażenia aktywującego#

Smart glass ustawienia

Uwaga.

Ta opcja jest w fazie eksperymentalnej i może nie działać poprawnie - np. nie wykrywać poprawnie każdego wypowiedzianego słowa kluczowego lub mylić się i wykrywać podobne słowa jako słowa kluczowe.

Jeśli włączysz tę opcję, to uruchomisz w "Panelu sterowania" usługę mikrofonu nasłuchującego wybranego wyrażenia. Jest to tak zwane wyrażenie aktywujące rejestrowanie i przetwarzanie komendy, zwane też "key word" lub "trigger word". Możesz też dostosować czułość nasłuchiwania wyrażenia aktywującego. Do wykrywania wyrażeń aktywujących używamy bardzo dokładnego i lekkiego silnika Porcupine.

Uwaga: Parametr czułości nasłuchiwania. Wyższa wartość czułości obniża wskaźnik pominięć ale kosztem wzrostu częstości fałszywych alarmów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego jak to działa warto odwiedzić stronę firmy, która dostarcza to rozwiązanie: https://picovoice.ai/

Zmodyfikowaliśmy zasadę działania Asystenta domowego- w przypadku, gdy komenda pochodzi z urządzenia z włączonym nasłuchiwaniem słowa aktywującego, to staramy się być bardziej dosłownym a "mniej się domyślać" o co chodziło użytkownikowi. Ma to na celu zminimalizowanie wykonywania niepotrzebnych komend w przypadku omyłkowego włączenia nasłuchiwania komendy. Jednak rozwiązanie jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie, dlatego zalecamy stosować tę usługę pod kontrolą (i np. wyłączać ją na noc), żeby uniknąć niepotrzebnych wykonań komend i niespodziewanego uruchomienia odtwarzacza audio czy innych domowych urządzeń.

Sterowanie gestami#

Ikona z prawej strony na dolnym pasku aplikacji, pozwala na przełączanie aplikacji w tryb sterowania gestami - by przełączyć w tryb sterowania gestami należy nacisnąć i przytrzymać tę ikonę.

Sterowanie gestami

Definiowanie gestów#

Gesty możemy definiować w ustawieniach aplikacji.

Z menu dostępnego w ustawieniach wybieramy opcję "Definiowanie gestów"

Definiowanie gestów

Klikamy przysisk "Dodaj" by przejść do definiowania nowego gestu

Definiowanie gestów

Rysujemy na ekranie gest i zapisujemy go wraz z komendą

Definiowanie gestów

Komendy wysyłane z bramki do aplikacji klienta#

Na bramce dostępna jest usługa ais_ai_service.mob_request, która umożliwia wysłanie z bramki komendy (zapytania/żądania) do aplikacji kilenta AIS dom. Dzięki temu za pomocą automatyzacji możemy zdalnie z bramki włączyć mikrofon na urządzeniu mobilnym lub zapytać o aktualną lokalizację urządzenia.

Notify

info

Na przykładach na forum pokazujemy jak wykorzystać tę funkcjonalność, poniżej znajduje się opis serwisów jakie są dostępne.

komendadane/parametryopis
micOnZdalne włączenie mikrofonu na urządzeniu w celu odebrania komendy głosowej
locationUpdateWysłania żądania aktualizacji lokalizacji, uruchomienie serwisu lokalizacji na 30 sekund
locationServiceOnZdalne włączenie serwisu lokalizacji na telefonie
locationServiceOffZdalne wyłączenie serwisu lokalizacji na telefonie
hotWordServiceOnZdalne włączenie serwisu nasłuchiwania słowa aktywującego komendę głosową na telefonie
hotWordServiceOffZdalne wyłączenie serwisu nasłuchiwania słowa aktywującego komendę głosową na telefonie
audioServiceOnZdalne włączenie serwisu odtwarzacza audio na telefonie
audioServiceOffZdalne wyłączenie serwisu odtwarzacza audio na telefonie
sayIt{ "text": "Cześć co słychać" }Przesłanie do telefonu tekstu do powiedzenia
playAudio{ "url": "https://an.cdn.eurozet.pl/ant-kat.mp3" }Przesłanie do telefonu adresu audio do odtwarzania
stopAudioZdalne zatrzymanie odtwarzania audio na telefonie
findPhoneZdalne włączenie wyszukiwania telefonu - telefon zwiększa głośność na 100%, mówi "Tu jestem" i dzwoni
UWAGA

Można z bramki (do której jesteśmy zalogowani) wysłać komendę do urządzenia mobilnego i zdalnie "zmusić" je do jej wykonania, tylko jeśli włączony jest stosowny dostęp (do mikrofonu i/lub lokalizacji) na urządzeniu mobilnym.

Pokazujemy w powiadomieniu, że taka zdalna komenda jest uruchomiona - żeby było to jasne dla właściciela urządzenia.