Przejdź do głównej zawartości

AIS dom Mobile

Wprowadzenie#

Aplikacja AIS dom, poza podstawowymi funckjonalnościami opisanymi w AIS dom posiada też dedykowane funkcjonalności dla urządzeń mobilnych.

Mob

Funcjonalność urządzeń mobilnych można włączyć w ustawieniach aplikacji:

Mob

Skanowanie tagów NFC#

Jeżeli nasz telefon ma wbudowany czytnik kodów NFC, to możemy przesyłać do bramki komendy zapisane w kodach NFC lub identyfikatory zeskanowanych tagów NFC.

Komenda w tagu NFC#

Zamiast mówić komendę lub wpisywać ją w okienko czatu z Asystentem domowym możemy przyłożyć odblokowany telefon do taga NFC i przesłać do bramki komendę zapisaną tekstowo w tagu NFC.

Do zapisu tekstu do tagów NFC polecamy darmową aplikację NFC Tools. Aplikacja ta jest bardzo intuicyjna. Po jej uruchomieniu w pierwszej zakładce możemy odczytać tag NFC i sprawdzić, czy jest odblokowany do zapisu. Jeżeli tag jest zapisywalny, to przechodzimy do zakładki ZAPIS i wybieramy opcję Dodaj pozycję. Następnie wybieramy pozycję typu Tekst i wprowadzamy tekst polecenia/komendy, która ma być wykonana na bramce, np. Włącz radio Eska Rock i zatwierdzamy OK.

AIS Dom Po zapisie tekstu komendy do naszego taga NFC wychodzimy z aplikacji NFC Tools.

Teraz zeskanowanie tego taga NFC spowoduje przesłanie zapisanej w nim komedy bezpośrednio do naszej bramki. AIS Dom

Co spowoduje uruchomienie akcji powiązanej z komendą AIS Dom

W ten sposób możemy wykonywać dowolne rzeczy na bramce - uruchamiać automatyzację, sceny, sterować urządzeniami, pytać o status czujników, odtwarzać audio itd..

Skan identyfikatora NFC#

Jeżeli w zeskanowanym tagu NFC nie ma rekordu typu text, to wysyłamy do bramki sam identyfikator zeskanowanego taga NFC. W ten sposób wyzwalamy na bramce zdarzenie (event) typu tag_scanned a w danych tego zdarzenia (w event_data) przekazujemy identyfikator taga tag_id. Ta funkcjonalność pozwala na wykorzystanie tagów NFC, które mamy w domu, do wykonywania automatyzacji na bramce.

Przykład, w jaki sposób można skorzystać z tej funkcjonalności, opisany jest szczegółowo w Automatyzacja wyzwalana tagiem NFC.

Raportowania do bramki#

Przesyłanie danych o lokalizacji i o stanie sensorów z urządzenia mobilnego do bramki realizowane jest przez serwis który okresowo przesyła do bramki aktualną lokalizację urządzenia oraz informacje o stanie niektórych czujników w telefonie.

To ile statusów zostało wysłanych do bramki, możemy zobaczyć w powiadomieniu aplikacji. GPS

Takie dane w powiązaniu z osobą w systemie pozwalają odpowiedzieć na pytanie typu: "Gdzie jest Jolka" oraz na uruchamianie automatyzacji w zależności statusu czujników w telefonie czy też od lokalizacji osoby - szczegóły w Automatyzacje - wykrywanie obecności

Powiadomienia z bramki#

Na bramce dostępna jest usługa ais_ai_service.mob_notify, która umożliwia wysłanie z bramki powiadomienia do aplikacji mobilnej AIS dom. Dzięki temu za pomocą automatyzacji możemy informować o zdarzeniach w naszym domu wybraną aplikację mobilną.

Powiadomienia są nielimitowane, mogą zawierać zdjęcie oraz tekst do przeczytania. Przykład, w jaki sposób można skorzystać z tej funkcjonalności, opisany jest w dokumentacji integracji Galeria, w sekcji "Wysyłanie zdjęcia w powiadomieniu"

Notify

AIS Dom