Przejdź do głównej zawartości

Wersja systemu 0.113.4

· 5 min aby przeczytać
Jola AI-Speaker
Asystentka
 • GPS Raportowanie adresu ...
 • Komendy Zdalne zapytania o aktualną lokalizację osoby ...
 • Demo DEMO Aplikacji ...
 • Tasmota Tasmota 8.4.0 George ...
 • Zigbee Zigbee2Mqtt 1.14.2 ...
 • EXTA LIFE Najnowsza wersja integracji EXTA LIFE ...
 • Home Assistant Home Assistant 1.13.3 ...

ABC bezproblemowej aktualizacji#

A Kopia zapasowa.

UWAGA Przed aktualizacją zalecamy wykonać kopię zapasową konfiguracji. W ten sposób sprawdzisz poprawność swojej konfiguracji przed rozpoczęciem aktualizacji i zwiększysz prawdopodobieństwo bezproblemowej aktualizacji.

B Konsola i logi.

W razie problemów z aktualizacją, sprawdź procedurę Aktualizacja ręczna lub Wykonanie pełnego resetu aplikacji. To może dotyczyć szczególnie osób, które instalują na bramce dodatkowe niestandardowe komponenty.

C Pierwsze uruchomienie po aktualizacji

Po aktualizacji pierwsze uruchomienie może trwać nawet 20 minut. W tym czasie aktualizowane są biblioteki do integracji dodanych na bramce i baza danych jest migrowana do nowego formatu. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji.

Location Raportowanie adresu#

Istnieją różne sposoby wykrywania obecności w systemie Asystent domowy. Wiemy, że nie każdy jest w stanie zrozumieć webhooki, api... i inne techniczne zawiłości, dlatego dodaliśmy łatwe raportowanie lokalizacji z naszej aplikacji AIS dom bezpośrednio do bramki w domu.

Location

W dokumentacji wyjaśniamy jak skonfigurować wykrywanie obecności i stowrzyć automatyzację opartą na strefach.

Dodaliśmy też nową komendę sprawdzenie lokalizacji osoby, czyli wystarczy zapytać

Gdzie jest {osoba}

lub

Lokalizacja {osoba}

żeby otrzymać informację o lokalizacji. Jest to najbardziej aktualna lokalizacja zaraportowana do bramki z powiązanych z osobą urządzeń śledzących. Przesyłamy z aplikacji kilka danych dotyczących lokalizacji, także adres osoby (jeśli uda się go ustalić po współrzędnych). W ten sposób odpowiedź na pytanie "Gdzie jest osoba x" jest bardziej informacyjna.

Location

Ta funkcjonalność wymaga aplikacji AIS dom w wersji 1.4.4 lub nowszej.

Oczywiście to, czy dane o adresie będą wysyłane, zależy od tego, czy:

 1. Przyznasz uprawnienia do sprawdzania lokalizacji dla aplikacji AIS dom
 2. Włączysz serwis raportujący lokalizację
 3. Uda się ustalić adres dla wykrytych współrzędnych (jeżeli nie, to wysyłamy do bramki same współrzędne z GPS)

Komendy Zdalne zapytania i komendy#

Możemy z bramki wysłać komendę do aplikacji mobilnej i np. zapytać o aktualną lokalizację osoby.

Na bramce dostępna jest usługa ais_ai_service.mob_request, która umożliwia wysłanie z bramki komendy (zapytania/żądania) do aplikacji mobilnej AIS dom. Dzięki temu za pomocą automatyzacji możemy zdalnie z bramki zapytać o aktualną lokalizację urządzenia (włączyć zdalnie raportowanie lokalizacji).

Opis dostępnych komend znajduje się w dokumentacji Komendy wysyłane z bramki do aplikacji mobilnej

UWAGA

Można z bramki (do której jesteśmy zalogowani) wysłać komendę do urządzenia mobilnego i zdalnie włączyć raportowanie lokalizacji lub mikrofon, tylko jeśli włączony jest stosowny dostęp (do mikrofonu i/lub lokalizacji) na urządzeniu mobilnym.

Pokazujemy w powiadomieniu, że taka zdalna komenda jest uruchomiona - żeby było to jasne dla właściciela urządzenia.

Demo DEMO Aplikacji#

Trwają dalsze prace nad dodaniem DEMO aplikacji Asystent domowy, na którym prezentujemy podstawowe możliwości Asystenta domowego. Chcemy zaprezentować na osobnych widokach podstawowe encje*, jakie są dostępne w Asystencie domowym.

*Encje to reprezentacje urządzeń (najczęściej), każda encja definiuje możliwości danego typu urządzenia. Dzięki temu użytkownik, który sprawdzi jak w systemie działa sterowanie żarówką firmy np. IKEA, będzie wiedział, że tak samo zadziała sterowanie żarówką PHILIPS itd. (bez względu na protokoły i API użyte przez producentów tych urządzeń).

DEMO

Demo z założenia ma być interaktywne - można kliknąć i sterować urządzeniami albo powiedzieć komendę i wypróbować jak działa. Dodatkowo planujemy pokazać na kamerze efekt tego, co robimy w systemie - demo podłączone jest do prawdziwych urządzeń.

Encje, które opisujemy na początku, to:

 • Air Quality
 • Alarm Control Panel
 • Binary Sensor
 • Cam
 • Climate
 • Cover
 • Device tracker
 • Fan
 • Light
 • Lock
 • Media Player
 • Person
 • Remote
 • Sensor
 • Switch
 • Vacuum
 • Water Heater
 • Weather

Tasmota Tasmota 8.4.0 George#

Wydaliśmy kolejną kompilację oprogramowania do urządzeń IoT na bazie ESP8266.

Jak zwykle doszło kilka poprawek i ulepszeń, opisujemy je wszsytkie na naszym forum: https://ai-speaker.discourse.group/t/ais-tasmota-v8-4-0-george/640

Największa zmiana to dodanie większej ilości kompilacji. Wszystkie warianty dostępne są w naszym serwisie Github FIRMWARE

AIS Tasmota

Doszła też kompilacje dla ESP32, na razie jeszcze eksperymentalnie, ale już widzimy, że Tasmota jest bardziej stabilna i ma większe możliwości niż inne rozwiązania dla ESP32. Mamy nadzieję, że zaowocuje to niebawem wieloma fajnymi dodatkami do Asystenta domowego :) AIS ESP32

Zigbee Zigbee2Mqtt 1.14.2#

Głównie poprawki działania, ale też jak zwykle nowe urządzenia. Cały log zmian znajdziecie tu: AIS zigbee2mqtt

EXTA LIFE Najnowsza wersja integracji EXTA LIFE#

Cytując dgtal1

Kolejna wersja integracji z kilkoma poprawkami oraz dodanym wsparciem dla obsługi urządzeń z serii Exta Free, tych, które oficjalnie wspiera oprogramowanie kontrolera EFC-01. Cały log zmian tu: AIS exta

Home Assistant Nowy Home Assistant#

Najnowszy (stabilny) Home Assistant 0.113.3 Poprawki w automatyzacji - opisane na naszym forum: https://ai-speaker.discourse.group/t/0-113-beta-wydana/594

Home Assistant


Zapraszamy do aktualizacji i komentowania na forum :)

AI-Speaker 07/2020#