Skip to main content

Dodanie urządzenia do bramki

Dodanie urządzenia do bramki za pomocą kreatora w aplikacji#

Na filmie poniżej pokazujemy "krok po kroku" jak dodać nowe gniazdo WiFi do bramki AIS dom korzystając z kreatora w aplikacji.

Uwaga

Od wersji 8.4.0 oprogramowania do urządzeń, wprowadziliśmy łatwiejszy tryb parowania.#

Urządzenie jest automatycznie w trybie parowania (bezprzewodowego punktu dostępu), jeżeli nie ma skonfigurowanego WiFi. Czyli jeżeli urządzenie nie ma skonfigurowanego WiFi (fabrycznie nowe), to wystarczy je zasilić, żeby było w trybie parowania. Ponowne parowanie (wprowadzenie w tryb parowania urządzenia, które ma już skonfigurowane WiFi), możliwe jest poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na urządzeniu przez 4 sekundy lub przez szybkie naciśnięcie przycisku na urządzeniu 6 razy (lub więcej) nie 4 razy i więcej - jak to było w urządzeniach z oprogramowaniem w wersji mniejszej niż 8.4.0.

Dodanie urządzenia do bramki za pomocą pilota radiowego#

Na filmie poniżej pokazujemy "krok po kroku" jak dodać nowe gniazdo WiFi do głośnika AI-Speaker za pomocą pilota radiowego (bez potrzeby używania monitora/ekranu).