Skip to main content

Aktualizacja oprogramowania urządzeń automatyki domowej

Wskazówka

Obecnie aktualizacja wymaga wgrania nowego oprogramowania do urządzenia z przeglądarki internetowej. Pracujemy nad automatyczną aktualizacją OTA, tak żeby urządzenia miały możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacja krok po kroku

ostrzeżenie

NIE PRÓBUJ AKTUALIZOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO BIEŻĄCEJ WERSJI. Sprawdź ścieżkę aktualizacji na stronie projektu TASMOTA lub skontaktuj się z nami [email protected] w celu uzyskania informacji o bezpiecznej ścieżce migracji do najnowszej wersji z Twojej bieżącej wersji oprogramowania.

Pobranie plików

Pliki ze skompilowaną najnowszą wersją oprogramowania dla urządzeń dostępne są w serwisie Github FIRMWARE gdzie automatycznie kompilujemy wiele wariantów oprogramowania dla każdej wersji.

FIRMWARE AIS dom

Konfiguracja

Konfiguracja przesyłana jest automatycznie do urządzenia podczas parowania (dodawania urządzenia do bramki), ale możemy ją też wykonać ręcznie - w tym celu w menu urządzenia wybieramy opcję "Konfiguracja"

Reset 5

Typ urządzenia

Jeżeli chcemy zmienić typ urządzenia z domyślnego (w naszej kompilacji S2X - gniazdko) na inny lub skonfigurować wyjścia i wejścia urządzenia (GPIO urządzenia), to przechodzimy do opcji "Konfiguracja modułu":

Reset 5

Wybieramy odpowiednie dla nas opcje i zapisujemy:

Reset 5

Nazwa urządzenia

Nazwa urządzenia dostępna jest w pozycji "Inne konfiguracje"

Reset 5

w tym miejscu można też włączyć komunikację z MQTT

Reset 5

Ręczna konfiguracja połączenia MQTT opisana jest tu -> Skonfiguruj MQTT za pomocą interfejsu w aplikacji na urządzeniu

Wariant oprogramowania Tasmota

Oprogramowanie Tasmota działa na ogromnej liczbie urządzeń z ESP8266, dodatkowo obsługuje wiele protokołów komunikacji, funkcji oraz umożliwia dołączenie np. czujników, silników, wyświetlaczy itd. To powoduje ogromną ilość możliwych konfiguracji i kompilacji. Nasza kompilacja, którą udostępniamy i instalujemy na sprzedawanych przez nas urządzeniach, obsługuje większość funkcji. W naszym repozytorium kodów udostępniamy wszystkie warianty kompilacji.

Dostępne funkcje i czujniki

W kompilacji, którą udostępniamy i wgrywamy do naszych urządzeń mamy następujące ustawienia:

Feature or Sensorminimaltasmota
MY_LANGUAGE pl_PLxx
USE_ARDUINO_OTA--
USE_DOMOTICZ-x
USE_HOME_ASSISTANT-x
USE_MQTT_TLS--
USE_MQTT_TLS_CA_CERT--
USE_MQTT_AWS_IOT--
USE_4K_RSA--
USE_KNX-x
USE_WEBSERVERxx
USE_JAVASCRIPT_ES6--
USE_WEBSEND_RESPONSE--
USE_EMULATION_HUE-x
USE_EMULATION_WEMO-x
USE_DISCOVERY-x
WEBSERVER_ADVERTISE-x
MQTT_HOST_DISCOVERY-x
USE_TIMERS-x
USE_TIMERS_WEB-x
USE_SUNRISE-x
USE_RULES-x
USE_SCRIPT--
USE_EXPRESSION--
SUPPORT_IF_STATEMENT--
USE_HOTPLUG--
Feature or Sensorminimaltasmota
ROTARY_V1--
USE_SONOFF_RF-x
USE_RF_FLASH-x
USE_SONOFF_SC-x
USE_TUYA_MCU-x
USE_ARMTRONIX_DIMMERS-x
USE_PS_16_DZ-x
USE_SONOFF_IFAN-x
USE_BUZZER-x
USE_ARILUX_RF-x
USE_SHUTTER-x
USE_DEEPSLEEP-x
USE_EXS_DIMMER-x
USE_DEVICE_GROUPS-x
USE_PWM_DIMMER-x
USE_KEELOQ--
USE_SONOFF_D1-x
Feature or Sensorminimaltasmota
USE_LIGHT-x
USE_WS2812-x
USE_WS2812_DMA--
USE_MY92X1-x
USE_SM16716-x
USE_SM2135-x
USE_SONOFF_L1-x
USE_ELECTRIQ_MOODL-x
USE_ENERGY_SENSOR-x
USE_PZEM004T-x
USE_PZEM_AC-x
USE_PZEM_DC-x
USE_MCP39F501-x
USE_SDM120--
USE_SDM630--
USE_DDS2382--
USE_DDSU666--
USE_SOLAX_X1--
USE_LE01MR--
USE_ADC_VCCx-
USE_COUNTER-x
USE_DS18x20-x
USE_DHT-x
USE_MAX31855--
USE_MAX31865--
USE_THERMOSTAT--
Feature or Sensorminimaltasmota
USE_I2C-x
USE_SHT--
USE_HTU--
USE_BMP--
USE_BME680--
USE_BH1750--
USE_VEML6070--
USE_ADS1115--
USE_INA219--
USE_INA226--
USE_SHT3X--
USE_TSL2561--
USE_TSL2591--
USE_MGS--
USE_SGP30--
USE_SI1145--
USE_LM75AD--
USE_APDS9960--
USE_MCP230xx--
USE_PCA9685--
USE_MPR121--
USE_CCS811--
USE_MPU6050--
USE_DS3231--
USE_MGC3130--
USE_MAX44009--
USE_SCD30--
USE_SPS30--
USE_ADE7953-x
USE_VL53L0X--
USE_MLX90614--
USE_CHIRP--
USE_PAJ7620--
USE_PCF8574--
USE_HIH6--
USE_DHT12--
USE_DS1624--
USE_AHT1x--
USE_HDC1080--
USE_WEMOS_MOTOR_V1--
USE_IAQ--
USE_AS3935--
Feature or Sensorminimaltasmota
USE_SPI--
USE_MHZ19--
USE_SENSEAIR--
USE_PMS5003--
USE_NOVA_SDS--
USE_HPMA--
USE_SERIAL_BRIDGE-x
USE_MP3_PLAYER--
USE_AZ7798--
USE_PN532_HSU--
USE_RDM6300--
USE_IBEACON--
USE_GPS--
USE_HM10--
USE_HRXL--
USE_TASMOTA_SLAVE--
USE_OPENTHERM--
USE_NRF24--
USE_MIBLE--
USE_ZIGBEE--
USE_IR_REMOTE-x
USE_IR_RECEIVE-x
USE_IR_REMOTE_FULL--
USE_SR04--
USE_TM1638--
USE_HX711--
USE_TX2x_WIND_SENSOR--
USE_WINDMETER--
USE_RC_SWITCH--
USE_RF_SENSOR--
USE_HRE--
USE_A4988_STEPPER--

AIS vs Tasmota

Jesteśmy kompatybilni z Tasmota i dodatkowo mamy kilka ułatwień w naszej kompilacji.

Tryb parowania

Umożliwiamy łatwe wprowadzenie w tryb parowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na urządzeniu przez 4 sekundy lub przez szybkie naciśnięcie przycisku na urządzeniu 6 razy (lub więcej). Motywacją do tej zmiany było umożliwienie łatwego dodawania urządzeń do naszego systemu przez osoby starsze oraz mające problem ze wzrokiem (dla części osób szybkie wciśnięcie dokładnie 6 razy w krótkich odstępach czasu tak, żeby dioda odpowiednio migała… było “troszkę” problematyczne).

Wyszukiwanie bramki

Urządzenia do sterowania nie potrzebują Internetu (serwisu w chmurze producenta). To bardzo ułatwia dostępność i przyśpiesza działanie sterowania, ale niesie ze sobą też kilka wyzwań technologicznych. Główny problem to jak znaleźć bramkę w lokalnej sieci. Dla osób zaznajomionych z technologią ustawienie stałego IP dla bramki nie jest problemem, ale są też osoby, które nie wiedzą (i nie chcą wiedzieć) co to jest IP. My ten problem rozwiązujemy i umożliwiamy urządzeniu wyszukanie bramki, czyli mając nasze oprogramowanie, możesz przełączać bramkę AIS-dom z Ethernet na WiFi, zmieniać jej adres IP a urządzenia i tak ją znajdą i się z nią połączą.

tip

Tu ważne jest, żeby nazwa unikalnego Klienta MQTT (którą ma każde urządzenie) zaczynała się od identyfikatora bramki. Przy takiej konfiguracji urządzenie samo będzie “szukało bramki” w sieci lokalnej. Ten parametr oczywiście wysyłamy z bramki do urządzenia podczas “parowania urządzenia z bramką”.

OTA AIS dom

Automatyczna komunikacja z Asystentem domowym

Automatycznie ustawiamy na urządzeniu, żeby przedstawiało się bramce (mamy włączone mqtt discovery). Wszystkie urządzenia z naszym oprogramowaniem automatycznie dodane są do grupy dom (nasłuchują poleceń wysyłanych do takiej grupy). Bramka po uruchomieniu publikuje na tę grupę prośbę o przedstawienie się do urządzeń i ustala komunikację z nowymi urządzeniami. Każde urządzenie po restarcie lub zmianie parametrów wysyła do bramki informacje o swoim statusie oraz tym jak się z nim komunikować. Szczegółowo opisane jest to w dokumentacji bramki, w sekcji MQTT

Ustawienia lokalne

Nasza kompilacja oprogramowania Tasmota ma lokalne polskie ustawienia:

  • polskie menu,
  • regionalne serwery czasu NTP (pl.pool.ntp.org, 0.pl.pool.ntp.org),
  • strefę czasową dla Polski,
  • lokalizacja to środek polski (52.069528, 19.480300) do wykorzystania podczas ustawiania charmonogramu opartego na wschodzie i zachodzie słońca.

Zabezpiecznia

W naszej kompilacji od wersji 9.1.0 dodaliśmy mechanizm zabezpieczenia (safeguard), przed wgraniem niepoprawnej wersji oprogramowania (z pominięciem ścieżki migracji). Jest to element mechanizmu aktualizacji online, nad którym pracujemy.