Skip to main content

Oprogramowanie dla urządzeń automatyki domowej

Oprogramowanie

Decydując się na oprogramowanie do naszych urządzeń opartych na ESP8266 wybraliśmy rozwiązanie umożliwiające:

  • szybkie i stabilne działanie
  • sterowanie lokalne w ramach wielu protokołów (Serial, HTTP, MQTT i KNX)
  • możliwość konfiguracji i kontroli z przeglądarki oraz za pomocą aplikacji i systemów do automatyki domowej
  • aktualizację zdalną (z bramki, przeglądarki czy aplikacji mobilnej)
  • obsługę dołączania dodatkowych czujników do urządzeń
  • obsługę harmonogramów i reguł na urządzeniu

Oprogramowanie to rozwijane jest od kilku lat w ramach projektu Tasmota i jest alternatywnym oprogramowaniem dla ponad 1240 urządzeń różnych producentów oraz dla kilkudziesięciu czujników i wyświetlaczy, które można dodatkowo dołączyć do tych urządzeń.

Motywacja

Koncentrujemy się na pełnej lokalnej kontroli (bez chmury). Robimy to, by nasz system/asystent był szybki, niezawodny oraz w celu poszanowania prywatności użytkowników.

Żeby osiągnąć pełną lokalną kontrolę musimy mieć urządzenia końcowe, które działają lokalnie, bez potrzeby połączenia z Internetem i bez wysyłania danych do zewnętrznych serwisów.

W naszym rozwiązaniu dane np. o tym, kiedy było włączone światło czy inne urządzenie w Twoim domu składowane są lokalnie na dysku Twojej bramki i nigdy nie opuszczają tej lokalizacji. Takie działanie odbiega od ogólnego trendu, który zaczyna panować na rynku*, i jest ono z naszej strony zamierzone.

* "Dane to nowa ropa naftowa" to popularne wyrażenie w Internecie, które obrazuje między innymi to, że dane, a w szczególności dane osobowe, mają ogromną wartość. Wielkie korporacje zdają sobie z tego sprawę i podejmą skrajne starania, aby uzyskać dostęp do danych osobowych, ponieważ zawierają wgląd w twoje zachowanie. Statystyki wygenerowane z tych danych pozwalają im lepiej ukierunkować marketing, dając potężne narzędzie do przewidywania zachowań konsumentów.

Źródła oprogramowania

Źródła oprogramowania do urządzeń końcowych, dostępne są pod tym adresem: AIS-Tasmota

Aby pobrać skompilowaną wersję i zainstalować na urządzeniu przejdź do kolejnej strony Aktualizacja oprogramowania urządzeń automatyki domowej