Skip to main content

Dostęp do bramki po HTTP

UWAGA: sprawdź, czy bramka jest widoczna w Twojej lokalnej sieci DNS po nazwie hosta (domyślnie ais-dom.local), czy tylko po adresie IP. W przypadku, gdy bramka jest widoczna tylko po adresie IP, przed połączeniem sprawdz adres IP bramki

Możliwe jest używanie aplikacji zainstalowanej na bramce z przeglądarki internetowej w Twojej lokalnej sieci, apliacja dostępna jest pod adresem http://ais-dom.local lub http://** ip-bramki-w-lokalnej-sieci**

Uruchomienie aplikacji w przeglądarce