Skip to main content

Dostęp do konsoli bramki po ADB

Android Debug Bridge (ADB) to kolejne narzędzie działające w konsoli, które umożliwia komunikację z urządzeniem.

Wskazówka

Ta metoda komunikacji jest przydatna szczególnie w sytuacji, gdy nie mamy możliwości łączenia się z Asystentem domowym po SSH, bo go np odinstalowaliśmy z bramki.

Instalacja ADB na komputerze

ADB jest częścią Android SDK, instalacja dla 3 systemów (Windows, Mac, Linux) opisana jest pod tym linkiem:

https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools.html

Włączenie debugowania ADB na bramce

 1. Podłącz bramkę do telewizora lub monitora

 2. Wyjdź z aplikacji Asystent domowy, Wyjście z aplikacji

 3. Przejdź do ustawień Android Ustawienia systemu Android

 4. W ustawieniach Android przejdź do Informacje

Ustawienia - Informacje

 1. Kliknij 5 razy w opcję Kompilacja aż pojawi się komunikat, że jesteś już programistą

Ustawienia - Kompilacja

 1. Wróć do ustawień (strzałka na pilocie) i wybierz nową opcję Opcje programistyczne

Ustawienia - Opcje programistyczne

 1. W opcjach programistycznych włącz Debugowanie USB

Ustawienia - Debugowanie USB

Połączenie z bramką w lokalnej sieci

 1. Uruchom serwer ADB wpisując w konsoli na swoim komputerze
$ adb start-server
 1. Podłącz się do bramki wpisując w konsoli na swoim komputerze
$ adb connect <ip-bramki-w-lokalnej-sieci>
 1. Zaakceptuj na bramce połączenie z komputera

Ustawienia - Kompilacja

 1. Połącz się z konsolą bramki wpisując w konsoli na swoim komputerze
$ adb shell

Mając połączenie po ADB możesz instalować aplikacje na bramce, przeglądać logi i wykonywać inne zadania serwisowe

Przykładowe przydatne operacje serwisowe dostępne z adb

Przełączenie na użytkownika root

Połączmy się z bramką po ADB wykonując następujące komendy w naszej konsoli:

adb connect <ip-bramki-w-lokalnej-sieci>
adb shell

to powinno dać następujący efekt:

p281:/ $

$ oznacza, że jesteśmy zalogowani na konsoli urządzenia jako zwykły użytkownik. Żeby mieć pełny dostęp przełączmy się na urzytkownika root poleceniem su, efekt powinine być następujący:

p281:/ $ su
p281:/ #

możemy to potwierdzić poleceniem whoami

p281:/ # whoami
p281:/ root

Kopia ustawnień aplikacji

Wszystkie ustawienia Asystenta domowego dostępne są w folderze /data/data/pcom.termux/files/home/AIS. Skopiujmy jego zawartość do lokalizacji /sdcard wykonując komendę:

cp -r /data/data/com.termux/files/home/AIS /sdcard/AIS

p281:/ # cp -r /data/data/com.termux/files/home/AIS /sdcard/AIS

Pobranie aplikacji android serwera OTA Asystent domowy

Aplikacje dostępne są w naszym serwisie OTA https://www.ai-speaker.com/ota, pobieramy je najpierw na swój kopmuter wklejając w przeglądarce pełny adres aplikacji https://www.ai-speaker.com/ota/android/AisPanelApp.apk lub przechodząc na stronę https://www.ai-speaker.com/ota/ i wybierając aplikację z tabeli.

Na urządzeniu działa aplikacja serwer i to ją w tym przykładzie pobierzemy i zainstalujemy:

OTA download

Instalacj aplikacji android z adb

Gdy mamy aplikację pobraną na nasz komputer to możemy ją zainstalować na urządzeniu za pomocą komendy adb install a dokładnie w naszym przypadku użyjemy komendy:

adb install -r -d AisPanelApp.apk

Gdzie flaga -r oznacza re-instalacje z zachowaniem plików a flaga -d to umożliwienie instalacji do starszej wersji (downgrade). Oczywiście AisPanelApp.apk to nazwa pobranej aplikacji i jeżeli wykonujemy komendę z innej lokalizacji niż lokalizacja pobranej aplikacji, to należy podać pełną lokalizację do pliku z aplikacją.

Uruchomienie aplikacji android z adb

Żeby uruchomić aplikację na urządzeniu po adb wystarczy wpisać polecenie:

adb shell am start -n pl.sviete.dom/pl.sviete.dom.WelcomeActivity