Skip to main content

Konfiguracja bramki - Oprogramowanie

W tej sekcji możesz zaktualizować system do najnowszej wersji, wykonać kopię zapasową ustawień i zsynchronizować bramkę z Portalem Integratora

Wersja systemu i aktualizacje

W tej sekcji możemy:

  • Włączyć automatyczne aktualizacje systemu. Jeśli ta opcja jest aktywna, to codziennie sprawdzimy i automatycznie zainstalujemy dostępne aktualizacje składowych systemu Asystent domowy.
  • Uruchomić sprawdzenie dostępności aktualizacji.
  • Uruchomić ręczną instalację. Tu pojawi się informacja o dostępności nowej wersji składowych systemu oraz możliwość natychmiastowego uruchomienia aktualizacji (przydatne szczególnie w przypadku, gdy automatyczne aktualizacje nie są aktywowane).

Oprogramowanie bramki

Kopia zapasowa konfiguracji

W tym miejscu możesz, sprawdzić poprawność ustawień bramki, wykonać jej kopię i przesłać ją do portalu integratora.Ponieważ konfiguracja może zawierać hasła i tokeny dostępu do usług, zalecamy zaszyfrować ją hasłem, Gdy kopia jest zabezpieczona hasłem, to można ją otworzyć/przywrócić tylko po podaniu hasła.

Oprogramowanie bramki

Synchronizacja z Portalem Integratora

Jeśli ostatnio wprowadzałeś zmiany w Portalu Integratora, takie jak dodanie nowych typów audio czy też dostęp do zewnętrznych serwisów, to w tej sekcji możesz uruchomić natychmiastowe pobranie tych zmian na bramkę bez konieczności restartu bramki czy czekania na automatyczną synchronizację.

Oprogramowanie bramki