Skip to main content

Konfiguracja bramki - Logi

W tej sekcji możesz skonfigurować zapis logów do pliku na wymiennym dysku.

Zapis logów systemu do pliku

Żeby włączyć logowanie w systemie Asystent domowy, wystarczy wybrać lokalizację na dysku wymiennym, w której będzie zapisywany plik z rejestrem działań w systemie. Dodatkowo można też określić poziom szczegółowości logowania.

Konfiguracja zapisu logów