Skip to main content

AIS SUPLA MQTT

Wprowadzenie

SUPLA to popularny w Polsce system automatyki domowej. SUPLA ma własny zestaw protokołów, własne oprogramowanie dla urządzeń opartych na ESP8266 i urządzenia wyprodukowane głównie przez firmę Zamel. Oprogramowanie SUPLA jest Open Source.

Integracja

Integracja z SUPLA MQTT BRIDGE pozwala na łatwe dodanie mostu pomiędzy brokerem MQTT działającym na bramce AIS dom a brokerem MQTT Supla. Dzięki temu urządzenia SUPLA mogą się automatycznie przedstawiać w Asystencie domowym i być sterowane także głosowo z AIS.

Dodanie integracji

Integracja wymaga zalogowania w SUPLA Cloud w celu pobrania danych do połączenia z brokerem MQTT SUPLA.

W tym celu należy uruchomić konfigurator integracji

Integracja SUPLA

który poprowadzi przez proces krok po kroku

Integracja SUPLA

Prezentacja integracji z SUPLA

Po dodaniu integracji można sterować głosowo urządzeniami SUPLA oraz używać ich w automatyzacjach tak samo, jak wszystkie inne urządzenia. W systemie Asystent domowy wszystkie typy urządzeń (żarówka, przełącznik, odkurzacz) mają to samo API, niezależnie od producenta danego urządzenia.

Integracja SUPLA

Informacje techniczne - ograniczenia

Uwaga

Integracja jest w trakcie rozwoju i testowania

Integracja działa z urządzeniami, które udostępnia SUPLA w swoim brokerze MQTT.

Podczas dodawania lub usuwania integracji SUPLA MQTT konfiguracja brokera MQTT działającego na bramce jest nadpisywana i usługa MQTT jest automatycznie restartowana w celu zatwierdzenia zmian w konfiguracji połączenia.

W obecnej wersji integracja pozwala na połączenie z jednym serwerem SUPLA Cloud.

Wskazówka

Możliwość ręcznej konfiguracji mostu MQTT.

Jeżeli sam konfigurujesz broker MQTT na bramce AIS dom i masz niestandardową konfigurację MQTT, to możesz ręcznie (bez konfiguratora AIS) zdefiniować połączenie mostkowe pomiędzy brokerem MQTT działającym na bramce AIS dom oraz brokerami SUPLA.

Dostęp do konfiguracji brokera MQTT działającego na bramce AIS możliwy jest z aplikacji:

Integracja SUPLA

Integracja SUPLA

Po wykonaniu zmian należy zrestarować broker mqtt działający na bramce. Można to zrobić z aplikacji:

Integracja SUPLA

lub z konsoli poleceniem:

pm2 restart mqtt

Integracja SUPLA

W przypadku problemów z działaniem mostu mqtt, logi można sprawdzić w konsoli poleceniem:

pm2 logs mqtt

Opis brokera MQTT działającego na bramce i jego ręcznej konfiguracji znajduje się w: Konfiguracja brokera mqtt

Parametry, które ustawiamy konfiguratorem SUPLA MQTT:

# AIS Config file for mosquitto on gate
listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true

# SUPLA MQTT bridge connection
connection bridge-dom-unikalny-identyfilator-bramki*
address host-i-port-od-supla*
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username nazwa-użytkownika-z-supla*
remote_password hasło-z-supla*
bridge_cafile /data/data/com.termux/files/usr/etc/tls/cert.pem