Skip to main content

Terminal web

Wprowadzenie

Na bramce dostarczamy narzędzie wiersza poleceń w formie aplikacji webowej. Umożliwia to łatwy dostęp do terminala bramki bez potrzeby łączenia się z bramką po SSH.

WEB console


Informacje techniczne

Proces webssh

Procesami na bramce steruje Menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest też za uruchomienie udostępniania terminala bramki w aplikacji webowej (uruchomienie procesu webssh) po starcie systemu, a następnie czuwa nad jego ciągłym działaniem.

Żeby zobaczyć status procesu webssh w konsoli wpisujemy:

pm2 show webssh

webssh

Kody programu

Funkcjonalność konsoli webowej którą dostarczamy na bramce realizowana jest przez ttyd.

Dostęp tylko lokalny

Terminal umożliwia dostęp do konta root i pozwala na zrobinie wszystkiego w systmie. Dlatego dostęp do tej aplikacji jest możliwy tylko w sieci lokalnej:

MQTT broker