Skip to main content

AIS Galeria

Jeśli chcesz udostępniać zdjęcia z Asystenta domowego, to możesz to zrobić, dodając je do galerii. Pliki dodane do galerii można następnie wyświetlić w przeglądarce, przechodząc do odpowiedniego adresu URL. Dzięki temu możesz zdjęcia z kamer lub pliki graficzne dodane z innych programów używać jako tło kart (np. widok pomieszczenia) w aplikacji Asystent domowy lub wysyłać w powiadomieniach.

Galeria

Uwaga

Żeby można było wyświetlać zdjęcia w powiadomieniach, folder z galerią umieszczony jest na "białej liście" (whitelist_external_dirs) w Asystencie domowym. Oznacza to, że znając adres URL zdjęcia, można je wyświetlić bez konieczności logowania do systemu. Dlatego zalecamy nie umieszczać w galerii żadnych prywatnych zdjęć.

Ręczne dodawanie zdjęć

Zdjęcia można dodawać po wybraniu przycisku plus na stronie z galerią. Zdjęcie można wybrać z dysku, przeciągnąć i upuścić lub dodać bezpośrednio z aparatu telefonu (w przypadku gdy używamy aplikacji z telefonu).

Galeria

Galeria

Wyświetlanie zdjęć na karcie

Zdjęcia dodane do galerii przechowywane są na urządzeniu.

Wskazówka

Zmieniać wygląd aplikacji(dodawać karty) może tylko użytkownik z uprawnieniami administratora.

Żeby zastosować wybrane zdjęcie jako okładkę do karty w aplikacji, wystarczy:

  • przejść do galerii i wybrać zdjęcie:

Galeria

  • wybrać opcję "DODAJ DO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA"

Galeria

  • wybrać widok

Galeria

  • wybrać opcję "DODAJ DO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA"

Galeria

W efekcie otrzymamy kartę z wbyranym tłem. Kartę tą możemy konfigurować tak żeby pokazywała stan naszego urządzenia. Klikając kartę, możemy sterować wybranym urządzeniem (np. włączać podlewanie trawnika).

Galeria

Więcej o konfiguracji interfejsu użytkownika jest w sekcji Konfiguracja interfejsu użytkownika

Wysyłanie zdjęcia w powiadomieniu

Zdjęcia dodane do galerii możemy wysłać w powiadomieniu do aplikacji mobilnej AIS dom.

Żeby wysłać zdjęcie w powiadomieniu, wystarczy:

  • skopiować jego adres zewnętrzny z galerii

Galeria

  • skopiować unikalny identyfikator aplikacji mobilnej z której łączymy się z bramką i do której chcemy wysłać powiadomienie

Galeria

  • wywołać usługę ais_ai_service.mob_notify

Galeria

W efekcie otrzymamy na telefonie powiadomienie

Galeria

Wskazówka

Oczywiście cały proces można zautomatyzować tak, żeby zdjęcie było zapisywane w galerii i powiadomienie było wysłane automatycznie po wystąpieniu zdarzenia w systemie.

Dodawanie zdjęcia z kamery

Jeżeli mamy zintegrowane kamery wideo to możemy zautomatyzować nagrywanie obrazu z tych kamer (np. po wykryciu ruchu lub po naciśnięciu dzwonka do drzwi).

Galeria

Tu pokażemy jak ręcznie (bez automatyzacji) wywołać usługę nagrywania do galerii, takie samo wywołanie usługi nagrywania można dodać do automatyzacji.

Jeżeli chcemy zapisać nagranie w galerii, to należy podać pełną ścieżkę do folderu na bramce, w którym znajduje się nasza galeria (ta ścieżka to /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/www/img) oraz nazwę naszego nagrania, np.:

/data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/www/img/rec1.mp4

Galeria

Dodanie interaktywnego rzutu pomieszczenia

Opis i funkcjonalność w przygotowaniu

Galeria