Skip to main content

AIS Google Home

Wprowadzenie

AIS Google Home jest to integracja Asystenta domowego z platformą programistyczną dla Asystenta Google. Integracja działa poprzez oficjalne Google Assistant SDK i pozwala na konwersację z Asystentem Google z poziomu Asystenta domowego.

Konfiguracja AIS Google Home

Integracja

Aby skonfigurować AIS Google Home, przejdź do konfiguracji a następnie do panelu integracji. Naciśnij pomarańczowy przycisk z ikonką "plus" w prawym dolnym rogu ekranu, żeby otworzyć listę dostępnych integracji. Wybierz z listy integrację AIS Google Home

Konfiguracja Google Home

JSON OAuth2 z Google

Integracja AIS Google Home wymaga konfiguracji projektu w Google oraz rejestracji naszego urządzenia - aby Asystent Google reagował na polecenia odpowiednie dla naszego urządzenia.

Poniżej pokażemy przykładowo jak wykonać rejestracje urządzenia w Google krok po kroku.

uwaga

Integracja po stronie Google

API do Asystenta Google jest intensywnie rozwijane przez Google, dlatego proces integracji po stronie Google może się zmieniać. Jeżeli opis poniżej nie jest aktualny to należy postępować zgodnie z najnowszym opisem/przewodnikiem Google dostępnym na stronie Integrate with the Google Assistant.

 1. Zaloguj się do platformy umożliwiającej rozszerzenie funkcjonalności Asystenta Google https://console.actions.google.com/

 2. Utwórz nowy projekt

Konfiguracja Google Home

aby kontynuować należy zatwierdzić warunki serwisu

Konfiguracja Google Home

 1. Podaj nazwę, zmień jezyk projektu na Polski oraz lokalizację na Polska. Następnie naciśnij Create project

Konfiguracja Google Home

 1. Wybierz opcję Device registration

Konfiguracja Google Home

 1. Naciśnij REGISTER MODEL

Konfiguracja Google Home

 1. Podaj nazwę produktu, producenta oraz wybierz typ urządzenia Speaker

Konfiguracja Google Home

 1. Pobierz plik oAuth2.0 i zapisz go na swoim dysku (będzie nam potrzebny w kolejnym kroku)

Konfiguracja Google Home

 1. Zaznacz wszystkie cechy (All traits) i zapisz konfigurację

Konfiguracja Google Home

Włączenia API dla Asystenta Google

Kolejnym krokiem, który należy zrobić po stronie Google, jest włączenie API dla Asystenta. W tym celu należy:

 1. Przejść w nowej karcie przeglądarki do Google API

aby kontynuować należy zatwierdzić warunki serwisu

Konfiguracja Google Home

 1. Włączyć Google Assistant API dla naszego projektu

Wybierzmy (upewnijmy się, że mamy wybrany) nasz projekt AI-Speaker

Konfiguracja Google Home

wyszukajmy i włączmy Google Assistant API dla projektu

Konfiguracja Google Home

 1. Przejść do Dane logowania i wybrać SKONFIGURUJ EKRAN AKCEPTACJI

Konfiguracja Google Home

 1. Wypełnić pole Nazwa aplikacji oraz wybrać Adres e-mail pomocy następnie nacisnąć przycisk Zapisz na dole

Konfiguracja Google Home

Poświadczenie oAuth2 dla urządzenia

Wracamy do naszego ekranu integracji w Asystencie domowym i w pole Poświadczenie oAuth2 dla urządzenia wklejamy całą zawartość pliku JSON OAuth2 pobranego z Google

Konfiguracja Google Home

następnie naciskamy SUBMIT, by przejść do kolejnego ekranu

Klikamy na link uwierzytelniający Konfiguracja Google Home

i logujemy się na konto w Google

Konfiguracja Google Home

Pozwalamy AI-Speaker na dostęp

Konfiguracja Google Home

Skopiuj kod

Konfiguracja Google Home

Wracamy do aplikacji Asystent domowy i wklejamy go w pole Kod

Konfiguracja Google Home

Otrzymamy nową integrację Konfiguracja Google Home

Działanie Asystenta Google

Wywołanie Asystenta Google z Asystenta domowego

Żeby komenda była wysyłana bezpośrednio do Assystenta Google wystarczy ją poprzedzić słowem Google

Konfiguracja Google Home

Wywołanie Asystenta Google z API Asystenta domowego

AIS Google Home, podobnie jak inne integracje, udostępnia swoje usługi, dzięki czemu można automatyzować wysyłanie komendy do Asystenta Google z naszej bramki na podstawie statusu naszych urządzeń czy naszej obecności itp.

Konfiguracja Google Home

Rozwiązywanie Problemów

Uwaga

API do tworzenia urządzeń z Asystentem Google jest ciągle rozwijane. Programiści, którzy tworzą integrację z Google Home wiedzą, że nie wszytko jeszcze działa tak jak powinno. Sprawdź poniższe dodatkowe kroki, jeżeli coś nie działa.

Język w Google Home

Jednym z częstych problemów jest język, w jakim Google Asystent komunikuje się z nami. Żeby był to język polski, to w tej chwili trzeba jeszcze w aplikacji mobilnej Google Home ustawić dwa języki polski i angielski - tak jak to pokazano poniżej:

Konfiguracja Google Home Konfiguracja Google Home

Informacja typu "Zaloguj się"

Jeżeli otrzymujesz informację typu "Zaloguj się na swoje konto", to upewnij się, że na koncie, które dodałeś do integracji z Google Assistant masz możliwość korzystania z Asystenta Google. W tym celu uruchom Google Assistant na tablecie lub telefonie, wybierz konto, które autoryzowałeś w integracji na bramce z Asystentem domowym i upewnij się, że działa z telefonu.

Dzieje się tak dlatego, że na niektórych kontach (np. firmowych lub dla edukacji) dodanych w Google administrator kont może decydować o włączeniu dostępu do Asystenta Google.

Konfiguracja Google Home

Jeżeli Asystent Google działa z innych urządzeń (na koncie, które podaliśmy przy integracji z Asystentem domowym), tak jak pokazano na rysunku poniżej:

Konfiguracja Google Home

to można przejść do wywoływania Asystenta Google z Asystenta domowego.

Brak odpowiedzi tekstowej

API Google Home nie zapewnia odpowiedzi tekstowej na wszystkie żądania. Asystent Google jest oparty na odpowiedziach audio (czyli do głośnika zwracane jest audio do odtworzenia), a nie tekst do przeczytania przez syntezator mowy (tak jak w przypadku Asystenta domowego).

Wiecej informacji w przykładowym projekcie Google SDK w Github