Skip to main content

Wersja systemu Celina

· 5 min read
Jola AI-Speaker

AIS

Ewolucja

AIS Aplikacja mobilna Aplikacja Mobilna AIS Kamery Kamery AIS Media Cast Przekierowanie mediów AIS Zigbee2Mqtt Zigbee2Mqtt AIS TV Sterowanie TV AIS TTS Tekst powitalny AIS HA Asystent domowy AIS Edit MQTT bridge

ABC bezproblemowej aktualizacji

Kopia zapasowa.

A Kopia zapasowa.

UWAGA Przed aktualizacją zalecamy wykonać kopię zapasową konfiguracji. W ten sposób sprawdzisz poprawność swojej konfiguracji przed rozpoczęciem aktualizacji i zwiększysz prawdopodobieństwo bezproblemowej aktualizacji.

Konsola i logi na bramce.

BKonsola i logi na bramce.

W razie problemów z aktualizacją, sprawdź procedurę Aktualizacja z konsoli lub Wykonanie pełnego resetu aplikacji. To może dotyczyć szczególnie osób, które instalują na bramce dodatkowe niestandardowe komponenty.

Poczekaj cierpliwie.

C Cierpliwość. Pierwsze uruchomienie po aktualizacji trwa dłużej - poczekaj cierpliwie.

Po aktualizacji pierwsze uruchomienie może trwać nawet 20 minut. W tym czasie aktualizowane są biblioteki do integracji dodanych na bramce i baza danych jest migrowana do nowego formatu. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji.

Ewolucja

Animacje.

Animacje wyświetlą się tylko na ekranach o szerokości co najmniej 600px. Mogą nie być wyświetlane na telefonie.

Asystent domowy i AI-Speaker konsekwentnie ewoluuje i przekształca się z oprogramowania poprzez bramkę w głośnik. Jesteśmy na ostatniej prostej, dokładnie tu:

Do pełnej realizacji planu brakuje nam tego ostatniego kroku, w którym bramka staje się głośnikiem:

Kwestią dyskusyjną nie jest już, czy AIS wyda głośnik, ale de facto ;) kiedy AIS wyda głośnik. Jak niewiele brakuje, żeby te elementy połączyć w całość, pokażemy już za kilka tygodni (na 99% jeszcze w lutym 2021), kiedy wydamy KIT do przerobienia bramki w głośnik.

Tak jak zapowiadaliśmy, opublikujemy szczegółową instrukcję tak, żeby każdy mógł sam kupić potrzebne elementy (niekoniecznie od nas - bo nawet nie będziemy mieli dużo takich zestawów) i przerobić bramkę w głośnik. Na forum można poczytać o szczegółach Projekt DEV KIT głośnik

Aplikacja mobilna 2.0.2.CamCast

Najnowsza aplikacja AIS dom to kolejne uproszczenia i nowe możliwości.

Ponieważ aplikacja działa na różnych urządzeniach (od zegarka poprzez telefon, tablet do TV), to żeby łatwiej było wybrać, w jaki sposób chcemy ją wykorzystywać, dodaliśmy możliwość włączania dodatkowych funkcjonalności w zależności od tego, do czego chcemy używać aplikacji. Oczywiście moglibyśmy to robić automatycznie w zależności od typu urządzenia, ale nie chcemy nikogo ograniczać i narzucać "jedynie słusznego rozwiązania". Dzięki temu można użyć starego telefonu jako panelu sterowania (a nie tylko tabletu) itd.

Mob

O wszystkich funkcjonalnościach aplikacji można przeczytać w aktualnej dokumentacji:

Nazwa aplikacji to 2.0.2.CamCast bo w tej wersji dodaliśmy przekierowywanie treści video i obrazu z kamer z bramki do aplikacji AIS dom. Żeby aplikacja AIS dom była zdalnym odtwarzaczem należy ją dodać za pomocą kreatora integracji Dodanie odtwarzacza do bramki

AIS Radio

Na wbudowany odtwarzacz mediów w aplikacji AIS dom, można teraz przekierowywać z bramki już nie tylko audio, tak jak jest to opisane tu Przekierowanie Mediów

Smart glass ustawienia

ale też wideo wraz z audio z kamer:

Mob

UWAGA przekirowanie obrazu z kamery nie jest jeszcze proste

W opisie API bramki, w zasobie command umieściliśmy opis i składnię komendy showCamera która realizuje tę funkcjonalność. Ta komenda dostepna też jest jako usługa na bramce redirect_camera_stream Funkcjonalność ta będzie docelowo łatwo wywoływana z poziomu aplikacji (bez potrzeby użycia API).

Sterowanie TV

Jeżeli podłączymy bramkę do TV lub monitora to możemy teraz zdalnie (z przeglądarki lub aplikacji AIS dom) sterować aktywnościami/ekranami na bramce:

Gate to tv

W ten sposób możemy odtwarzać treści wideo z serwisów lub kamer.

Na forum dodaliśmy opis w jaki sposób bramka może sterować urządzeniemi podłączonymi po HDMI za pomocą funkcji HDMI-CEC HDMI-CEC sterowanie urządzeniami podłączonymi po HDMI

Gate to tv

Połączenie tych funkcjonalności pozwala na wykonanie wideodomofonu. W przyszłości udostępnimy to w formie szablonu automatyzacji.

Tekst powitalny

W Konfiguracja bramki - ustawienia głosu asystenta dodaliśmy możliwość zdefiniowania lub wyłączenia (definiując pusty tekst) tekstu powitalnego.

Oprogramowanie bramki

Zigbee2Mqtt

Aktualizacja Zigbee2Mqtt do najnowszej wersji 1.7.0 Sporo poprawek i oczywiście wsprawcie dla nowych urządzeń, wszystkie szczegóły tu 1.17.0

Dodaliśmy możliwość zmiany konfiguracji zigbee2mqtt oraz restartu serwisu zigbee z poziomu aplikacji:

Oprogramowanie bramki

Może to być pomocne w przypadku problemów i do zmiany kanału, na którym działa zigbee: Szczegóły w dokumentacji AIS Zigbee2MQTT i na forum: Zigbee2mqtt cc2531 - przestało działać

Asystent domowy

Najnowsza wersja Asystenta domowego, czyli naszego pakietu ais-dom bazującego na najnowszym stabilnym Home Assistant Core.

Asystent domowy

Szczegółowy opis zmian w Home Assistant dostępny na blogu projektu Home Assistant: 2021.1: Happy New Year!

MQTT bridge

Tak jak zapowiedzialiśmy na forum Budujemy mosty

MQTT Bridge

Pozwoli to na łatwą integrację z SUPLA Cloud, porozumieliśmy się w tej sprawie z zespołem SUPLA i otrzymaliśmy dostęp do wykonania takiej integracji. W kolejnej wersji skupimy się na tym temacie tak, żeby cała integracja sprowadziła się do kilku kliknięć w aplikacji.

Gdyby ktoś chciał już testować integrację z MQTT Supla to w konfiguracji MQTT dodaliśmy możliwość zmiany konfiguracji brokera MQTT z poziomu aplikacji

MQTT

Więcej informacji w dokumentacji: Konfiguracja brokera mqtt


AI-Speaker 01/2021