Skip to main content

Wersja systemu 0.109.7

· 2 min read
Jola AI-Speaker
Wskazówka

UWAGA Przed aktualizacją zalecamy wykonać kopię zapasową konfiguracji. W ten sposób sprawdzisz poprawność swojej konfiguracji przed rozpoczęciem aktualizacji i zwiększysz prawdopodobieństwo bezproblemowej aktualizacji.

informacja

W razie problemów po aktualizacji sprawdź procedurę Aktualizacja z konsoli lub Wykonanie pełnego resetu aplikacji- to może dotyczyć szczególnie osób, które instalują na bramce dodatkowe niestandardowe komponenty.

Uwaga

Po aktualizacji zalecamy reset domyślnej konfiguracji interfejsu, lub ręczne poprawienie wyświetlania encji sensor.aisknowledgeanswer, dokładny opis na forum: https://ai-speaker.discourse.group/t/beta-nowa-wersja-0-109-wydana-na-kanale-beta/423/47

Powiadomienia Powiadomienia z bramki

Na bramce dostępna jest nowa usługa ais_ai_service.mob_notify, która umożliwia wysłanie z bramki powiadomienia do aplikacji mobilnej AIS dom. Dzięki temu za pomocą automatyzacji możemy informować o zdarzeniach w naszym domu wybraną aplikację mobilną.

Powiadomienia są nielimitowane, mogą zawierać zdjęcie oraz tekst do przeczytania. Opis funkcjonalności dostępny jest w dokumentacji Powiadomienia z bramki

Notify

Notify

Uwaga

Wymagana aplikacja AIS dom w wersji minimum 1.1.8.Notify.

Uwaga

Żeby powiadomienia zaczęły działać, należy wylogować się i zalogować ponownie w aplikacji mobilnej.

Zastosowaliśmy nowy schemat autentykacji bazujący na mechanizmie IndieAuth. Powiadomienia

Tasmota Aktualizacja AIS-Tasmota

Tym razem dwie binarki, bo połączyliśmy popularne funkcje dostępne na różnych urządzeniach (gniazdka, rolety, panele dotykowe itd…) w jedną kompilację. Czyli ta jedna kompilacja ma wszystkie popularne funkcjonalności i będzie działać na wszystkich modułach. Dodatkowo w dokumentacji wyjaśniamy jaki wariant kompilacji dostarczamy i jakie ma dostępne funkcje i czujniki

Oprogramowanie bramki

Zigbee Aktualizacja Zigbee2Mqtt do wersji 1.13.0

741 urządzenia od 133 różnych producentów 🥰

Aktualizacja Zigbee, tak samo jak aktualizacji innych składowych, wykona się automatycznie.

Oprogramowanie bramki

SUPLA Konfiguracja ilości zapytań do serwisu SUPLA

Dodaliśmy możliwość definiowania interwału skanowania dla integracji SUPLA. W ten sposób każdy może ustalić sobie jak często może pytać o status swoich urządzeń (w zależności od ilości urządzeń które ma i aktualnych limitów w SUPLA). Szczegóły w dokumentacji Integracja SUPLA

SUPLA

Icons Nowy Home Assistant

Najnowszy (stabilny) Home Assistant 0.109.6 jak zwykle sporo nowości ❤️


Zapraszamy do aktualizacji i komentowania na forum :)

AI-Speaker 05/2020