Bramka RF 433

Wprowadzenie

Żeby umożliwić połączenie pilotów (do bram, rolet), przełączników, czujników i itp. urządzeń komunikujących się za pomocą transmisji radiowej 433 MHz z bramką AIS dom, potrzebujemy dodatkowego urządzenia umożliwiającego wysyłanie i odbieranie kodów RF 433. Polecamy do tego celu urządzenie Sonoff RF Bridge 433 z alternatywnym oprogramowaniem umożliwiającym łatwą integrację z bramką AIS dom (MQTT) oraz obsługującym większą ilość protokołów (oryginalny Sonoff obsługuje tylko jeden protokół z 24 bitami).

Zasada działania

Po dodaniu do Asystenta domowego urządzenia RF 433 można nauczyć asystenta kodów z pilotów RF 433, a następnie wysyłać je z aplikacji lub za pomocą komendy głosowej. Można też wykonać automatyzację typu otwarcie bramy i włączenie światła po odebraniu sygnału z czujki ruchu itp.

RF 433

Oprogramowanie bramki RF

W celu umożliwienia bramce Sonoff RF Bridge 433 komunikacji za pomocą protokołu MQTT z bramką AIS dom, potrzebujemy zastosować nasze alternatywne darmowe oprogramowanie dla urządzeń automatyki domowej. Najnowszą kompilację można pobrać z naszej strony OTA. W przypadku bramki RF poza oprogramowaniem do układu ESP 8266 RF-Bridge_firmware będziemy jeszcze potrzebowali oprogramowania do układu EFM8BB1 (RF-Bridge-EFM8BB1) - dzięki temu nasza bramka RF będzie obsługiwać większą ilość protokołów niż z oryginalnym oprogramowaniem Sonoff. Szczegóły dotyczące oprogramowania EFM8BB1 dostępne są na stronie wiki projektu Portisch.

RF 433

Szczegółowy opis wgrywania oprogramowania do bramki Sonoff RF 433 dostępny jest na stronie projektu Tasmota.

Integracja bramki RF z bramką AIS dom

Dodanie bramki RF przebiega w taki sam sposób jak dodanie każdego urządzenia z oprogramowaniem AIS dom. Czyli można to zrobić korzystając z kreatora w aplikacji lub za pomocą pilota radiowego. Na tej stronie prezentujemy proces dodawania urządzenia krok po kroku.

Uczenie bramki kodów RF

Konfiguracja Bramki RF 433

W menu aplikacji Asystent domowy przechodzimy do Konfiguracja -> Konfiguracja urządzeń AIS dom i wybieramy bramkę RF, której użyjemy do wysyłania kodów RF:

RF 433

Nasłuchiwanie kodów RF

Aby nauczyć Asystenta kodów pilota radiowego (lub innego urządzenia wysyłającego kody radiowe o częstotliwości 433), uruchom tryb uczenia kodów RF, naciskając przycisk START NASŁUCHIWANIA KODÓW w sekcji Uczenie kodów RF.

RF 433

Wysyłanie kodów RF

Teraz wyślij kilka kodów (np. naciśnij kilka razy przyciski na pilocie). Rozpoznane kody będą pojawiały się na liście w aplikacji. Po skończeniu wysyłania przejdź w tryb testowania kodów, naciskając przycisk START TESTOWANIA/DODAWANIA.

RF 433

Testowanie i dodawanie przycisków

Przetestuj odebrane kody a ten, który działa najlepiej, nazwij i dodaj jako przycisk do systemu.

RF 433

Po dodaniu przycisk z podaną nazwą pojawi się w encjach urządzenia Bramka RF:

RF 433

oraz w grupie wszystkie przełączniki:

RF 433

Wysyłanie kodu RF poleceniem głosowym

Po dodaniu przycisku możemy go umieścić na karcie i uruchamiać wysyłanie kodu RF (zapisanego pod przyciskiem) przez naciśnięcie przycisku w aplikacji lub komendą głosową.

RF 433

Prezentacja wideo