Przejdź do głównej zawartości

Aktualizacja oprogramowania urządzeń automatyki domowej

Wskazówka

Obecnie aktualizacja wymaga wgrania nowego oprogramowania do urządzenia z przeglądarki internetowej. Pracujemy nad automatyczną aktualizacją OTA, tak żeby urządzenia miały możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacja krok po kroku#

ostrzeżenie

NIE PRÓBUJ AKTUALIZOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO BIEŻĄCEJ WERSJI. Sprawdź ścieżkę aktualizacji na stronie projektu TASMOTA lub skontaktuj się z nami [email protected] w celu uzyskania informacji o bezpiecznej ścieżce migracji do najnowszej wersji z Twojej bieżącej wersji oprogramowania.

Pobranie plików#

Pliki ze skompilowaną najnowszą wersją oprogramowania dla urządzeń dostępne są w serwisie Github FIRMWARE gdzie automatycznie kompilujemy wiele wariantów oprogramowania dla każdej wersji.

FIRMWARE AIS dom

Konfiguracja#

Konfiguracja przesyłana jest automatycznie do urządzenia podczas parowania (dodawania urządzenia do bramki), ale możemy ją też wykonać ręcznie - w tym celu w menu urządzenia wybieramy opcję "Konfiguracja"

Reset 5

Typ urządzenia#

Jeżeli chcemy zmienić typ urządzenia z domyślnego (w naszej kompilacji S2X - gniazdko) na inny lub skonfigurować wyjścia i wejścia urządzenia (GPIO urządzenia), to przechodzimy do opcji "Konfiguracja modułu":

Reset 5

Wybieramy odpowiednie dla nas opcje i zapisujemy:

Reset 5

Nazwa urządzenia#

Nazwa urządzenia dostępna jest w pozycji "Inne konfiguracje"

Reset 5

w tym miejscu można też włączyć komunikację z MQTT

Reset 5

Ręczna konfiguracja połączenia MQTT opisana jest tu -> Skonfiguruj MQTT za pomocą interfejsu w aplikacji na urządzeniu

Wariant oprogramowania Tasmota#

Oprogramowanie Tasmota działa na ogromnej liczbie urządzeń z ESP8266, dodatkowo obsługuje wiele protokołów komunikacji, funkcji oraz umożliwia dołączenie np. czujników, silników, wyświetlaczy itd. To powoduje ogromną ilość możliwych konfiguracji i kompilacji. Nasza kompilacja, którą udostępniamy i instalujemy na sprzedawanych przez nas urządzeniach, obsługuje większość funkcji. W naszym repozytorium kodów udostępniamy wszystkie warianty kompilacji.

Dostępne funkcje i czujniki#

W kompilacji, którą udostępniamy i wgrywamy do naszych urządzeń mamy następujące ustawienia:

Feature or Sensorminimaltasmota
MY_LANGUAGE pl_PLxx
USE_ARDUINO_OTA--
USE_DOMOTICZ-x
USE_HOME_ASSISTANT-x
USE_MQTT_TLS--
USE_MQTT_TLS_CA_CERT--
USE_MQTT_AWS_IOT--
USE_4K_RSA--
USE_KNX-x
USE_WEBSERVERxx
USE_JAVASCRIPT_ES6--
USE_WEBSEND_RESPONSE--
USE_EMULATION_HUE-x
USE_EMULATION_WEMO-x
USE_DISCOVERY-x
WEBSERVER_ADVERTISE-x
MQTT_HOST_DISCOVERY-x
USE_TIMERS-x
USE_TIMERS_WEB-x
USE_SUNRISE-x
USE_RULES-x
USE_SCRIPT--
USE_EXPRESSION--
SUPPORT_IF_STATEMENT--
USE_HOTPLUG--
Feature or Sensorminimaltasmota
ROTARY_V1--
USE_SONOFF_RF-x
USE_RF_FLASH-x
USE_SONOFF_SC-x
USE_TUYA_MCU-x
USE_ARMTRONIX_DIMMERS-x
USE_PS_16_DZ-x
USE_SONOFF_IFAN-x
USE_BUZZER-x
USE_ARILUX_RF-x
USE_SHUTTER-x
USE_DEEPSLEEP-x
USE_EXS_DIMMER-x
USE_DEVICE_GROUPS-x
USE_PWM_DIMMER-x
USE_KEELOQ--
USE_SONOFF_D1-x
Feature or Sensorminimaltasmota
USE_LIGHT-x
USE_WS2812-x
USE_WS2812_DMA--
USE_MY92X1-x
USE_SM16716-x
USE_SM2135-x
USE_SONOFF_L1-x
USE_ELECTRIQ_MOODL-x
USE_ENERGY_SENSOR-x
USE_PZEM004T-x
USE_PZEM_AC-x
USE_PZEM_DC-x
USE_MCP39F501-x
USE_SDM120--
USE_SDM630--
USE_DDS2382--
USE_DDSU666--
USE_SOLAX_X1--
USE_LE01MR--
USE_ADC_VCCx-
USE_COUNTER-x
USE_DS18x20-x
USE_DHT-x
USE_MAX31855--
USE_MAX31865--
USE_THERMOSTAT--
Feature or Sensorminimaltasmota
USE_I2C-x
USE_SHT--
USE_HTU--
USE_BMP--
USE_BME680--
USE_BH1750--
USE_VEML6070--
USE_ADS1115--
USE_INA219--
USE_INA226--
USE_SHT3X--
USE_TSL2561--
USE_TSL2591--
USE_MGS--
USE_SGP30--
USE_SI1145--
USE_LM75AD--
USE_APDS9960--
USE_MCP230xx--
USE_PCA9685--
USE_MPR121--
USE_CCS811--
USE_MPU6050--
USE_DS3231--
USE_MGC3130--
USE_MAX44009--
USE_SCD30--
USE_SPS30--
USE_ADE7953-x
USE_VL53L0X--
USE_MLX90614--
USE_CHIRP--
USE_PAJ7620--
USE_PCF8574--
USE_HIH6--
USE_DHT12--
USE_DS1624--
USE_AHT1x--
USE_HDC1080--
USE_WEMOS_MOTOR_V1--
USE_IAQ--
USE_AS3935--
Feature or Sensorminimaltasmota
USE_SPI--
USE_MHZ19--
USE_SENSEAIR--
USE_PMS5003--
USE_NOVA_SDS--
USE_HPMA--
USE_SERIAL_BRIDGE-x
USE_MP3_PLAYER--
USE_AZ7798--
USE_PN532_HSU--
USE_RDM6300--
USE_IBEACON--
USE_GPS--
USE_HM10--
USE_HRXL--
USE_TASMOTA_SLAVE--
USE_OPENTHERM--
USE_NRF24--
USE_MIBLE--
USE_ZIGBEE--
USE_IR_REMOTE-x
USE_IR_RECEIVE-x
USE_IR_REMOTE_FULL--
USE_SR04--
USE_TM1638--
USE_HX711--
USE_TX2x_WIND_SENSOR--
USE_WINDMETER--
USE_RC_SWITCH--
USE_RF_SENSOR--
USE_HRE--
USE_A4988_STEPPER--

AIS vs Tasmota#

Jesteśmy kompatybilni z Tasmota i dodatkowo mamy kilka ułatwień w naszej kompilacji.

Tryb parowania#

Umożliwiamy łatwe wprowadzenie w tryb parowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na urządzeniu przez 4 sekundy lub przez szybkie naciśnięcie przycisku na urządzeniu 6 razy (lub więcej). Motywacją do tej zmiany było umożliwienie łatwego dodawania urządzeń do naszego systemu przez osoby starsze oraz mające problem ze wzrokiem (dla części osób szybkie wciśnięcie dokładnie 6 razy w krótkich odstępach czasu tak, żeby dioda odpowiednio migała… było “troszkę” problematyczne).

Wyszukiwanie bramki#

Urządzenia do sterowania nie potrzebują Internetu (serwisu w chmurze producenta). To bardzo ułatwia dostępność i przyśpiesza działanie sterowania, ale niesie ze sobą też kilka wyzwań technologicznych. Główny problem to jak znaleźć bramkę w lokalnej sieci. Dla osób zaznajomionych z technologią ustawienie stałego IP dla bramki nie jest problemem, ale są też osoby, które nie wiedzą (i nie chcą wiedzieć) co to jest IP. My ten problem rozwiązujemy i umożliwiamy urządzeniu wyszukanie bramki, czyli mając nasze oprogramowanie, możesz przełączać bramkę AIS-dom z Ethernet na WiFi, zmieniać jej adres IP a urządzenia i tak ją znajdą i się z nią połączą.

tip

Tu ważne jest, żeby nazwa unikalnego Klienta MQTT (którą ma każde urządzenie) zaczynała się od identyfikatora bramki. Przy takiej konfiguracji urządzenie samo będzie “szukało bramki” w sieci lokalnej. Ten parametr oczywiście wysyłamy z bramki do urządzenia podczas “parowania urządzenia z bramką”.

OTA AIS dom

Automatyczna komunikacja z Asystentem domowym#

Automatycznie ustawiamy na urządzeniu, żeby przedstawiało się bramce (mamy włączone mqtt discovery). Wszystkie urządzenia z naszym oprogramowaniem automatycznie dodane są do grupy dom (nasłuchują poleceń wysyłanych do takiej grupy). Bramka po uruchomieniu publikuje na tę grupę prośbę o przedstawienie się do urządzeń i ustala komunikację z nowymi urządzeniami. Każde urządzenie po restarcie lub zmianie parametrów wysyła do bramki informacje o swoim statusie oraz tym jak się z nim komunikować. Szczegółowo opisane jest to w dokumentacji bramki, w sekcji MQTT

Ustawienia lokalne#

Nasza kompilacja oprogramowania Tasmota ma lokalne polskie ustawienia:

  • polskie menu,
  • regionalne serwery czasu NTP (pl.pool.ntp.org, 0.pl.pool.ntp.org),
  • strefę czasową dla Polski,
  • lokalizacja to środek polski (52.069528, 19.480300) do wykorzystania podczas ustawiania charmonogramu opartego na wschodzie i zachodzie słońca.

Zabezpiecznia#

W naszej kompilacji od wersji 9.1.0 dodaliśmy mechanizm zabezpieczenia (safeguard), przed wgraniem niepoprawnej wersji oprogramowania (z pominięciem ścieżki migracji). Jest to element mechanizmu aktualizacji online, nad którym pracujemy.