Obsługa urządzenia z przeglądarki

Wprowadzenie

Wskazówka

Jeśli jesteś posiadaczem bramki IoT AIS dom i chcesz podłączyć do niej urządzenie AIS dom, to możesz pominąć ten opis i przejść do Obsługa urządzenia z bramki AIS dom gdzie opisaliśmy jak dodać urządzenie za pomocą prostego kreatora.

Urządzenie z oprogramowaniem AIS dom jest autonomiczne i do podstawowych funkcjonalności nie potrzebuje żadnego dodatkowego komponentu, takiego jak lokalna bramka czy zdalny serwer (chmura). Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób urządzenie może być sterowane za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

Konfiguracja Wi-Fi

Urządzenia AIS dom zapewniają bezprzewodowy punkt dostępu do łatwej konfiguracji Wi-Fi.

Podłącz urządzenie do źródła zasilania, następnie wprowadź je w tryb konfiguracji (bezprzewodowego punktu dostępu) wciskając szybko 4 razy przycisk na urządzeniu, tak jak to pokazano na animacji poniżej:

Teraz na smartfonie (komputerze, tablecie, laptopie albo innym urządzeniu obsługującym sieć i Wi-Fi) wyszukaj punkt dostępu Wi-Fi o nazwie dom_xxx_yyyyyy_zzzz (gdzie xxx_yyyyyy_zzzz jest nazwą modelu i unikalnym identyfikatorem urządzenia) i połącz się z nim. W tym przykładzie punkt dostępu Wi-Fi ma nazwę dom_s20_3EB39C_5020.

informacja

Bezprzewodowy punkt dostępu na urządzeniu jest aktywny tylko przez 3 minuty. Jeśli przegapisz to okno czasowe, może być konieczne ponowne wprowadzenie go w tryb parowania.

Po połączeniu się z Wi-Fi na urządzeniu otwórz http://192.168.4.1 w przeglądarce internetowej. Niektóre urządzenia mogą wyświetlić powiadomienie o potrzebie zalogowania się do sieci Wi-Fi, wybranie tej opcji powinno otworzyć powyższy adres automatycznie.

Na tej stronie (http://192.168.4.1) możesz przeskanować dostępne sieci Wi-Fi, następnie z listy wykrytych sieci wybrać swoją sieć Wi-Fi, do której chcesz podłączyć urządzenie.

Podaj następujące informacje:

  • SSID - nazwa sieci Wi-Fi, do której podłączasz urządzenie.

    Uwaga w Identyfikatorze SSID ważna jest wielkość liter

  • Hasło - hasło do sieci Wi-Fi, do której podłączasz urządzenie.

    Uwaga Hasło Wi-Fi musi mieć mniej niż 32 znaki i nie może zawierać znaków specjalnych (np. gwiazdki) lub białych znaków

Sprawdź, czy podałeś poprawne dane do sieci i kliknij Zapisz, aby zastosować ustawienia. Urządzenie uruchomi się ponownie i połączy się z siecią domową.

informacja

UWAGA to jeszcze nie koniec!

Wysłaliśmy do urządzenia parametry, z jaką siecią WiFi ma się łączyć (skonfigurowaliśmy je do działania w naszej sieci WiFi). Teraz należy ustalić jaki adres IP ma urządzenie w naszej sieci - ten adres nadaje router i nie wiemy, jaki on jest.

Żeby ustalić, jaki adres IP ma urządzenie w naszej sieci, należy przejść do kolejnego punktu tej instrukcji Adres IP urządzenia.

Po ustaleniu adresu IP będziemy mogli otworzyć ten adres IP za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego urządzenia (komputera, telefonu, tabletu itd.) podłączonego do tej samej sieci i będziemy mieli pełny dostęp do urządzenia w swojej lokalnej sieci.

Adres IP urządzenia

Sprawdź adres IP nowo podłączonego urządzenia w Twojej sieci.

Możesz to zrobić na swoim routerze, wystarczy, że sprawdzisz jakie IP ma nowo podłączone urządzenie o tej samej nazwie, co miał punkt dostępu Wi-Fi na urządzeniu (w tym przykładzie było to dom_s20_3EB39C_5020).

Jeśli nie masz dostępu do routera, możesz znaleźć swoje nowe urządzenie za pomocą skanera IP, np:

  • Fing - na Androida lub iOS
  • Angry IP Scanner - open source dla systemów Linux, Windows i Mac (wymagana Java)
  • Super Scan - darmowe narzędzie dostępne tylko w systemie Windows

Gdy ustalisz jaki adres IP ma urządzenie, to otwórz ten adres IP za pomocą przeglądarki internetowej i masz pełny dostęp do urządzenia w swojej lokalnej sieci.

MQTT aktywacja