Przejdź do głównej zawartości

Konfiguracja bramki - USB

W tym miejscu możesz ustalić czy Asystent ma sam rozpoznawać adaptery USB, uruchamiać automatycznie domyślne usługi Zigbee i Zwave oraz czy ma głosowo powiadamiać o dodaniu i usunięciu urządzenia USB.

Konfiguracja USB

Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie usług

Asystent domowy powiadamia komunikatem głosowym o tym, jakie urządzenie zostało dodane. Jeżeli obsługa danego urządzenia jest wspierana, to Asystent rozpozna na jakim porcie działa urządzenie i wykona dalsze akcje związane z obsługą danego urządzenia.

Jeżeli chcesz korzystać z innych integracji do zWave i Zigbee (niż nasze standardowe Zigbee2Mqtt i zWaveJs2Mqtt), to wystarczy, że wyłączysz automatyczne rozpoznawania urządzeń i sam skonfigurujesz integrację wg własnych potrzeb.

Konfiguracja USB

Powiadomienia głosowe o urządzeniach USB

Asystent powiadamia komunikatem głosowym o tym, jakie urządzenie USB zostało dodane lub usunięte. Możesz tę funkcję wyłączyć.

Konfiguracja USB