Przejdź do głównej zawartości

Konfiguracja bramki - Logi i baza danych

W tej sekcji możesz skonfigurować zapis logów do pliku na wymiennym dysku oraz skonfigurować zapis zdarzeń do bazy danych.

Zapis zdarzeń do bazy danych

W tej sekcji możemy wybrać silnik bazodanowy do rejestracji zdarzeń.

Bramka PRO

Na bramce AIS PRO domyślnie skonfigurowany jest zapis do lokalnej (zainstalowanej i działającej na bramce PRO) bazy MariaDB/MySQL.

Konfiguracja zapisu zdarzeń

Bramka DEV

W przypadku bramek DEV użytkownik sam wybiera bazę, do której chce zapisywać zdarzenia i którą chce administrować. Najprostszy wybór to baza SQLite, która nie wymaga konfiguracji i może rejestrować dane w pamięci - taka baza jest automatycznie używana na bramkach DEV, gdy włączysz Historię lub Dziennik. Bramka DEV nie ma fabrycznie zainstalowanej relacyjnej bazy danych, ale można ją zainstalować samemu- pokazujemy na forum jak to zrobić krok po kroku dla: MariaDB/MySQL lub PostgreSQL

Konfiguracja zapisu zdarzeń

Filtrowanie zapisu zdarzeń

Niektóre integracje potrafią rejestrować z bardzo dużą częstotliwością i generować ogromne ilości danych, dlatego wymagamy zdefiniowania filtra zapisu do bazy. Filtr pozwala na określenie, co ma być zapisywane w bazie (parametr include) oraz czego nie chcemy zapisywać (parametr exclude). Używamy nazewnictwa zgodnego z Home Assistant. W standardowej konfiguracji dostarczamy przykładową konfigurację filtra, w którym są zdefiniowane wszystkie możliwe atrybuty.

Poniżej wyjaśniamy, co one oznaczają:

Konfiguracja zapisu zdarzeń

 1. domains - lista domen, które chcemy rejestrować w bazie.
 2. entity_globs - lista obiektów pasujących do podanego wzorca (np. sensor.weather_*), które chcemy rejestrować w bazie.
 3. entities - lista identyfikatorów encji, które chcemy rejestrować w bazie.

 1. domains - lista domen, których nie chcemy rejestrować w bazie.
 2. entity_globs -lista obiektów pasujących do podanego wzorca (np. sensor.weather_*), których nie chcemy rejestrować w bazie.
 3. entities - lista identyfikatorów encji, których nie chcemy rejestrować w bazie.
 4. event_types - lista typów zdarzeń, których nie chcemy rejestrować w bazie.

Zdalne bazy - konfiguracja

Uwaga

Gdy chcesz zapisywać więcej zdarzeń lub/i mieć dostęp do historii z wielu dni, to zalecamy zapisywać zdarzenia w zdalnej bazie danych.

Konfiguracja zapisu zdarzeń

Konfiguracja połączeń z bazami zdalnymi

Połączenia z bazami danych wymagają doinstalowania sterowników, nie instalujemy domyślnie wszystkich, żeby nie zajmować miejsca na urządzeniu. Poniżej pokazujemy jak je łatwo doinstalować w narzędziach developerskich. Sprowadza się to do 3 kroków:

 1. Przejście w menu do "Narzędzia developerskie"
 2. Wybranie zakładki "KONSOLA"
 3. Wpisanie w konsoli polecenia/poleceń (poniżej), które spowodują instalację sterowników.
 1. MariaDB

Tu potrzebne jest doinstalowanie pakietu Pythona, robimy to za pomocą komendy:

pip install pymysql
 1. MySQL

Instalujemy najpierw binarkę a następnie pakiet Pythona:

apt install mariadb
pip install mysqlclient
 1. PostgreSQL

Instalujemy najpierw binarkę a następnie pakiet Pythona:

apt install postgresql
pip install psycopg2

Automatyczne czyszczenie historii

Żeby utrzymać system w dobrej kondycji, codziennie dokładnie o godzinie 5:15 rano Asystent usuwa z bazy zdarzenia i stany starsze niż określona liczba dni (2 dni dla bazy w pamięci urządzenia i domyślnie 10 dla innych lokalizacji). W tym miejscu możesz określić liczbę dni, których historia ma być przechowywana w zdalnej bazie danych.

Konfiguracja usuwania zdarzeń z bazy

Zapis logów systemu do pliku

Żeby włączyć logowanie w systemie Asystent domowy, wystarczy wybrać lokalizację na dysku wymiennym, w której będzie zapisywany plik z rejestrem działań w systemie. Dodatkowo można też określić poziom szczegółowości logowania.

Konfiguracja zapisu logów