Przejdź do głównej zawartości

Automatyzacja wyzwalana zdarzeniem z kalendarza

Wprowadzenie

Kalendarza można używać jako zewnętrznego harmonogramu zdarzeń / komend do wykonania w sytemie zamiast kodowania ich na stałe w automatyzacjach.

AIS scan

Poniżej na przykładzie pokażemy jak wykonać automatyzację, która przychodzące zdarzenia z kalendarza będzie wykonywała tak jak komendy. W ten sposób można sterować urządzeniami, włączać automatyzacje, wysyłać powiadomienia, uruchamiać muzykę itd.

Kalendarze

Kalendarze dostępne są w encjach systemu jako czujniki binarne z atrybutami. Możemy je zobaczyć, jeśli klikniemy w Narzędzia deweloperskie na pasku bocznym i przejdziemy do zakładki STANY, a następnie wyszukamy encje calendar.

AIS scan

Gdy zdarzenie z kalendarza jest aktywne, to status czujnika ma wartość on a w jego atrybutach widzimy opis aktywnego zdarzenia.

Przykład - Automatyzacja wykonująca wydarzenie z kalendarza jako komendę

Nazwa automatyzacji

Dodajemy automatyzację o nazwie np. Wydarzenie z kalendarza:

Calendar

Wyzwalacz

Jako wyzwalacz tej automatyzacji wybieramy zmianę stanu na on naszego czujnika z wydarzeniami z kalendarza:

Calendar

Akcja do wykonania

Akcja do wykonania to uruchomienie serwisu wykonującego komendę. Komendą jest wiadomość z kalendarza:

service: ais_ai_service.process
data_template:
text: '{{ state_attr(''calendar.tomek_sviete_pl'', ''message'') }}'

Calendar

Kod automatyzacji

Gotowy do przeklejenia (oczywiście należy zmienić nazwę kalendarza na własną) kod automatyzacji w formacie YAML:

alias: Wydarzenie z kalendarza
description: wykonuje wiadomość z kalendarza jako komendę
trigger:
- platform: state
entity_id: calendar.tomek_sviete_pl
to: 'on'
condition: []
action:
- service: ais_ai_service.process
data_template:
text: '{{ state_attr(''calendar.tomek_sviete_pl'', ''message'') }}'
mode: single

Calendar

Działanie automatyzacji

Zdarzenia, które dodaliśmy w kalendarzu Google:

Calendar

są wyświetlane w kalendarzu Asystenta domowego:

Calendar

ostatnie zdarzenie pokazywane jest w stanach, w encji kalendarza:

Calendar

Gdy encja kalendarza ma status on, to wiadomość z kalendarza wysyłana jest do wykonania jako komenda (tak samo, jak komenda głosowa czy komenda wpisywana w pole czatu z Jolką). W efekcie Jolka wykonuje komendę - czyli w naszym przykładzie mówi/czyta tekst:

Calendar

Schemat automatyzacji

Automatyzację wyzwalaną przez wydarzenie z kalendarza możemy w łatwy sposób utworzyć na podstawie gotowego schematu automatyzacji.

Wystarczy, że:

  1. Wybierzemy predefiniowany schemat Wykonanie wydarzenie z kalendarza jako komendy

Dodanie nowej automatyzacji

  1. Uzupełnimy i zapiszemy zdefiniowany szablon:

Dodanie nowej automatyzacji