Galeria

Wprowadzenie

Integracja pozwala dodawać zdjęcia do urządzenia oraz zarządzać nagraniami i zdjęciami z kamer na urządzeniu. Dodane zdjęcia mogą być następnie używane jako tło kart (widok pomieszczenia), rzut pomieszczenia itp.

Galeria

Dodawanie zdjęć

Zdjęcia można dodawać po wybraniu przycisku plus na stronie z galerią. Zdjęcie można wybrać z dysku, przeciągnąć i upuścić lub dodać bezpośrednio z aparatu telefonu (w przypadku gdy używamy aplikacji z telefonu).

Galeria

Wyświetlanie zdjęć na karcie

Zdjęcia dodane do galerii przechowywane są na urządzeniu w lokalizacji dostępnej z aplikacji pod adresem /local/img/<nazwa_zdjęcia>

Żeby zastosować wybrane zdjęcie jako okładkę do karty w aplikacji, wystarczy:

  • skopiować jego adres z galerii, Galeria

  • w wybranym widoku utworzyć kartę typu Obraz Galeria

  • w parametrach karty podać pozycję, która ma reprezentować obraz oraz (1.) adres obrazu w galerii (2.). Dodatkowo można wybrać co ma się dziać po naciśnięciu obrazu - np. przełączenie (3.)

Galeria

W efekcie otrzymamy kartę, która będzie nam pokazywała stan naszego urządzenia. Klikając kartę, możemy sterować urządzeniem (przełączać).

Galeria

Więcej o konfiguracji interfejsu użytkownika jest w sekcji Konfiguracja interfejsu użytkownika

Nagranie wideo z aplikacji

Jeżeli mamy zintegrowane kamery wideo to możemy zautomatyzować nagrywanie obrazu z tych kamer (np. po wykryciu ruchu lub po naciśnięciu dzwonka do drzwi).

Galeria

Tu pokażemy jak ręcznie (bez automatyzacji) wywołać usługę nagrywania do galerii, takie samo wywołanie usługi nagrywania można dodać do automatyzacji.

Jeżeli chcemy zapisać nagranie w galerii, to należy podać pełną ścieżkę do folderu na bramce, w którym znajduje się nasza galeria (ta ścieżka to /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/www/img) oraz nazwę naszego nagrania, np.:

/data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/www/img/rec1.mp4

Galeria

Żeby odświeżyć galerię (nie czekając, aż zrobi to system) wywołujemy jeszcze usługę, ais_files.refresh_files

Galeria

Teraz możemy już przejść do galerii i zobaczyć nasze nagranie z kamery.

Galeria

Dodanie interaktywnego rzutu pomieszczenia

Opis w przygotowaniu