Przejdź do głównej zawartości

Pulpity nawigacyjne

Możesz tworzyć wiele konfiguracji interfejsu i zapisywać je jako "Pulpity nawigacyjne".

Ta funkcjonalność pozwala na dostosowanie pulpitu do preferencji użytkownika oraz do możliwości urządzenia, na którym pulpit będzie prezentowany. Czyli możesz mieć pulpit z głównym układem (automatycznie generowanym), do wyświetlania w przeglądarce na desktopie, pulpit prezentujący wykresy na TV podłączonym do bramki, osobny pulpit dla dzieci, specjalny na tablet, który jest na ścianie, inny na telefonie, osobny z bardziej kolorowym tematem dla żony ;-) itp.

Przejście do konfiguracji pulpitów

Każdy pulpit można również dodać do paska bocznego menu, z własnym tytułem i ikoną. Ponadto możliwe jest ograniczenie dostępu do pulpitu nawigacyjnego tylko dla użytkowników z rolą administratora.

Zarządzanie pulpitami

Do konfiguracji pulpitów przechodzimy z głównego menu, wybierając opcję "Konfiguracja" a następnie "Dashboardy Lovelace":

Przejście do konfiguracji pulpitów

Następnie, żeby dodać nowy pulpit, naciskamy ikonkę "plus" po prawej stronie na dole i wypełniamy formatkę:

Dodanie nowego pulpitu

Po utworzeniu pulpitu, możemy go ustawić jako domyślny na urządzeniu:

Wybranie pulpitu jako domyślnego na urządzeniu

Przejście do pulpitu

Do pulpitu przechodzimy klikając w jego ikonkę w menu po lewej stronie lub poprzez wklejenie adresu URL pulpitu do pola wyszukiwania w przeglądarce.

Wybranie pulpitu