AIS synchro

AIS synchro to aplikacja do synchronizacji plików i katalogów pomiędzy dyskami lokalnymi i dyskami w chmurze.

Aplikacja dostarcza wbudowaną binarkę działającą z wiersza poleceń Rclone. Ta aplikacja służyła nam do dodawania dysków zdalnych w Asystencie domowym, aż przenieśliśmy tę funkcjonalność do aplikacji webowej, a binarkę rclone przenieśliśmy do naszego repozytorium pakietów apt. Aplikacja jest dostępna w Google Play.

W przyszłości zamierzamy rozszerzyć funkcjonalność synchronizacji pomiędzy dyskiem lokalnym a dyskami w chmurze o wykonywanie kopii zapasowych ustawień systemu. Binarka Rclone zapewnia nam api do obsługi kilkudziesięciu dysków.

Kod źródłowy dostępny jest w naszym publicznie dostępnym repozytorium

Podpisane wersje beta publikujemy na naszym serwisie ze składowymi systemu