AIS dom

Wprowadzenie

To nasza główna aplikacja, która działa zarówno na bramce jak i na innych urządzeniach, w tym: tablety, telefony oraz Android TV.

AIS Dom

Aplikacja jest czymś w rodzaju ramki/przeglądarki do aplikacji internetowej działającej na bramce. Dostarcza też nam interfejs do API systemu Android oraz konsolę środowiska Linux (zawierającego minimalny system podstawowy wraz z interpreterem języka Python, Node.js oraz Clang).

AIS Dom

Instalacja

Aplikacja dostępna jest za darmo (bez reklam, mikropłatności itp) w sklepie Google Play pod nazwą AIS dom. Możesz zeskanować telefonem poniższy kod, by przejść do instalacji aplikacji w Google Play:

Google Play

Kod źródłowy aplikacji dostępny jest w naszym publicznie dostępnym repozytorium Podpisane wersje publikujemy też na naszym serwisie ze składowymi systemu

Konfiguracja za pomocą kreatora

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się kreator, który przeprowadzi nas krok po kroku przez prosty proces konfiguracji

AIS Dom

Dostęp do mikrofonu

W pierwszym kroku kreatora możemy włączyć dostęp do mikrofonu.

AIS Dom

Dostęp do dysku

W kolejnym kroku kreatora możemy włączyć dostęp do plików na urządzeniu mobilnym.

AIS Dom

Dostęp do kamery

W kolejnym kroku kreatora możemy włączyć dostęp do kamery.

AIS Dom

Skanowanie identyfikatora bramki

Na koniec możemy zeskanować identyfikator naszej bramki

AIS Dom

Każda bramka posiada swój unikalny identyfikator, jest on losowo wygenerowany przy pierwszym uruchomieniu i pozostanie stały przez cały okres użytkowania urządzenia. Identyfikator bramki znajdziemy klikając w pozycję "Przydatne linki", w menu po lewej stronie w aplikacji webowej Asystent domowy:

Gate ID

Konfiguracja ustawień apliacji

W każdej chwili możemy przejść do ustawień aplikacji naciskając przycisk z trzema kropkami po lewej stronie na dolnej belce w aplikacji

AIS Dom

W ustawieniach możemy ręcznie wybrać parametry aplikacji lub uruchomić ponownie kreator ustawień

AIS Dom

Najważniejszy parametr to adres URL lub identyfikator bramki, należy poprawnie ustawić adres lub identyfikator bramki, by komunikacja z bramką była możliwa. Jeżeli chcemy łączyć się z naszą bramką będąc poza siecią domową to należy pamiętać o włączeniu dostępu z Internetu.

Powiadomienia z bramki

Na bramce dostępna jest usługa ais_ai_service.mob_notify, która umożliwia wysłanie z bramki powiadomienia do aplikacji mobilnej AIS dom. Dzięki temu za pomocą automatyzacji możemy informować o zdarzeniach w naszym domu wybraną aplikację mobilną.

Powiadomienia są nielimitowane, mogą zawierać zdjęcie oraz tekst do przeczytania. Przykład, w jaki sposób można skorzystać z tej funkcjonalności, opisany jest w dokumentacji integracji Galeria, w sekcji "Wysyłanie zdjęcia w powiadomieniu"

Notify

Notify

Sterowanie gestami

Pilot do asystenta

Definiowanie gestów

Klikamy na ikonkę po lewej stonie na dole aplikacji, żeby przejść do ustawień aplikacji.

Ustawienia aplikacji

Z menu dostępnego w ustawieniach wybieramy opcję "Definiowanie gestów"

Definiowanie gestów

Klikamy przysisk "Dodaj" by przejść do definiowania nowego gestu

Definiowanie gestów

Rysujemy na ekranie gest i zapisujemy go wraz z komendą

Definiowanie gestów

Przełączenie w tryb sterowania gestami

Ikona na dolnym pasku aplikacji, umieszczona pomiędzy przejściem do ustawień a mikrofonem obrazuje tryb sterowania w aplikacji, by przełączyć w tryb sterowania gestami możemy kliknąć w tą ikonę w aplikacji mobilnej lub zmienić tryb pilotem radiowym Zmiana trybu sterowania.

Przełączenie w tryb sterowania gestami

Wydawanie komendy za pomocą gestu

Teraz możemy wykonać zdefinowany gest, co spowoduje wysłanie do asystenta zdefiniowanej komedny w celu jej wykonania

Wykonanie gestu

Działanie aplikacji

Podstawowa funkcjonalność to wyświetlanie internetowej aplikacji Asystent domowy działającej na bramce, tej samej aplikacji, którą możemy uruchamiać i konfigurować w przeglądarce internetowej Aplikacja internetowa.

Dodatkowo na dolnej belce w aplikacji mamy następujące przyciski:

  • przejście do ustawień aplikacji

  • sygnalizacja działania w trybie połączenia lokalnego

  • sygnalizacja działania w trybie połączenia przez tunel

  • mikrofon do komunikacji z asystentem głosowym

  • uruchomienie trybu gestów

AIS Dom

Połączenie z bramką

Możesz ręcznie wpisać adres URL do aplikacji webowej działającej na bramce, np:

w takim przypadku aplikacja AIS dom będzię łączyła się tylko z podanym przez Ciebie adresem URL.

Możesz zeskanować QR kod z unikalnym identyfikatorem swojej bramki, kod ten dostępny jest w aplikacji webowej Asystent domowy jako pierwsza pozycja w menu "Przydatne linki":

Gate ID

Diagram połączenia

Jeśli podasz identyfikator, to aplikacja sama będzie próbowała ustalić, czy połączenie z bramką ma być lokalne, czy przez szyfrowany tunel. Ustalenie połączenia z bramką działa wg następującego schematu:

AIS Dom

Priorytet ma połączenie lokalne, jeśli jest dostępne.