Przejdź do głównej zawartości

Wersja systemu Bartek

· 3 min aby przeczytać
Jola AI-Speaker

AIS 2020

Schematy
Automatyzacji

AIS 2020

Aplikacja Mobila

AIS 2020

2021 Wydania

ABC bezproblemowej aktualizacji

Kopia zapasowa.

A Kopia zapasowa.

UWAGA Przed aktualizacją zalecamy wykonać kopię zapasową konfiguracji. W ten sposób sprawdzisz poprawność swojej konfiguracji przed rozpoczęciem aktualizacji i zwiększysz prawdopodobieństwo bezproblemowej aktualizacji.

Konsola i logi na bramce.

BKonsola i logi na bramce.

W razie problemów z aktualizacją, sprawdź procedurę Aktualizacja z konsoli lub Wykonanie pełnego resetu aplikacji. To może dotyczyć szczególnie osób, które instalują na bramce dodatkowe niestandardowe komponenty.

Poczekaj cierpliwie.

C Cierpliwość. Pierwsze uruchomienie po aktualizacji trwa dłużej - poczekaj cierpliwie.

Po aktualizacji pierwsze uruchomienie może trwać nawet 20 minut. W tym czasie aktualizowane są biblioteki do integracji dodanych na bramce i baza danych jest migrowana do nowego formatu. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji.

Schematy Automatyzacji

W tej wersji dostarczamy aktualizcję Home Assistant do najnowszej wersji 2020.12. Największą nowością w Home Assistant 2020.12 są Blueprints - Schematy Automatyzacji.

Schematy automatyzacji to gotowe szablony automatyzacji, które można łatwo dostosować i dodać do swojego Asystenta domowego jako automatyzacje. Czyli są to takie wstępnie skonfigurowane automatyzacje, które wystarczy dostosować do własnych potrzeb.

Jak to działa opisujemy w dokumentacji Schematy Automatyzacji

Ekran z listą automatyzacji

Dodaliśmy kilka przykładowych schematów automatyzacji w aplikacji:

Oświetlenie

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Do wpisywania komend używamy własnego selektora typu "text".

Zastanawiamy się nad możliwością wykorzystania tego mechanizmu do domeny intencji - żeby można było definiować komendy (szablony sentencja -> intencja -> akcja) z poziomu interfejsu użytkownika. Może uda się dostarczyć w 2021 :)

Aplikacja mobilna 1.8.1.LocalUrlFix

  1. Kilka poprawek i optymalizacji. Największa poprawka dotyczy wysyłania komend głosowych w sieci lokalnej, przy wyłączonym tunelu i przy podaniu w parametrach połączenia z bramką jej identyfikatora (a nie lokalnego adresu URL). Okazało się, że jest tu błąd - dzięki za zgłoszenia. To już powinno działać OK.

  2. Ulepszone sterowanie głośnością bramki (głośnika AIS) za pomocą przycisków vol+ / vol- w aplikacji mobilnej.

App VOL

  1. Nowe wytrenowane Wake / Hot Word-y

Hey Maya

Funkcjonalność nadal w menu eksperymentalnym w aplikacji mobilnej. Więcej informacji na forum Trenujemy nowe Wake / Hot Word-y

Hey Maya

Życzymy Wszystkim spełniania marzeń w 2021!

W 2021 wydawać będziemy wersję raz na miesiąc.

Pierwsze wydanie BETA będzie w pierwszą środę każdego miesiąca, a wydanie na kanale STABILNYM będzie w ostatnią środę każdego miesiąca.

Calendar


AI-Speaker 12/2020