Przejdź do głównej zawartości

Wersja systemu 0.107.8

· 3 min aby przeczytać

Serwer

Wskazówka

UWAGA Przed aktualizacją zalecamy wykonać kopię zapasową konfiguracji. W ten sposób sprawdzisz poprawność swojej konfiguracji przed rozpoczęciem aktualizacji i zwiększysz prawdopodobieństwo bezproblemowej aktualizacji.

informacja

W razie problemów po aktualizacji sprawdź procedurę Aktualizacja z konsoli lub Wykonanie pełnego resetu aplikacji- to może dotyczyć szczególnie osób, które instalują na bramce dodatkowe niestandardowe komponenty.

Konfigurator integracji Fibaro

W tej wersji dodaliśmy graficzny konfigurator do integracji z bramką Fibaro HC. Całość konfiguracji komunikacji z Fibaro wymaga tylko podania danych dostępu - wypełnienie i zatwierdzenie formatki w aplikacji.

🥳 Dziękujemy bardzo naszemu użytkownikowi Panu Mariuszowi za zdalne udostępnienie nam bramki na potrzeby dodania tej integracji 🥰

Fibaro config

Integracja oparta jest na API, które napisał Klaudiusz Staniek, a następnie użytkownik pbalogh77 dodał do Home Assistant i ogłosił na forum Fibaro.

Cały projekt integracji z Fibaro trwa już kilka lat w Home Assistant. My ze swojej strony dodaliśmy konfigurator, żeby każdy bez potrzeby edycji plików mógł dodać taką integrację i głosowo sterować swoimi urządzeniami Fibaro, tak samo, jak wszystkimi innymi urządzeniami podłączonymi do bramki AIS dom.

Nie jesteśmy w żaden sposób związani z Fibaro - nie mamy żadnej umowy. Nie posiadamy też sprzętu Fibaro. Dlatego nie dodajemy tej integracji do listy wbudowanych i oficjalnie wspieranych na bramce AIS dom.

Użytkownicy Fibaro mogą dzielić się swoimi doświadczeniami na naszym forum. W tym wątku, wyjaśniamy jak działa integracja Fibaro - co jest możliwe

Pulpity nawigacyjne

Możesz tworzyć wiele konfiguracji interfejsu i zapisywać je jako "Pulpity nawigacyjne".

Ta funkcjonalność pozwala na dostosowanie pulpitu do preferencji użytkownika oraz do możliwości urządzenia, na którym pulpit jest prezentowany.

Pulpit

Czyli możesz mieć pulpit z głównym układem (automatycznie generowanym), do wyświetlania w przeglądarce na desktopie, pulpit prezentujący wykresy na TV podłączonym do bramki, osobny pulpit dla dzieci, specjalny na tablet, który jest na ścianie, inny na telefonie, osobny z bardziej kolorowym tematem dla żony 🥰 itp.

Pulpit

Więcej w dokumentacji Pulpity nawigacyjne

Pomocnicy automatyzacji

Podczas tworzenia zaawansowanych automatyzacji występuje potrzeba użycia dodatkowego pola do zapisu stanu lub wprowadzenia danych. Do tej pory takie pola były definiowane w konfiguracji systemu w plikach 🥺 YAML - teraz jest już łatwiej i można to robić w aplikacji 🥳. Czyli każdy użytkownik (nie tylko ekspert) może już zarządzać takimi dodatkowymi encjami i to bez restartowania systemu po dodaniu nowego pola. WOW ;)

Pomocnik automatyzacji

W dokumentacji pokazujemy jak to działa na przykładzie prostego budzika

Pomocnik karta

Logi i baza danych

Żeby włączyć logowanie w systemie Asystent domowy, wystarczy wybrać lokalizację na dysku wymiennym, w której będzie zapisywany plik z rejestrem działań w systemie. Dodatkowo można też określić poziom szczegółowości logowania.

Więcej w dokumentacji Zapis logów systemu do pliku

Konfiguracja zapisu logów

Gdy chcemy mieć dostęp do historii zdarzeń w systemie, to możemy zapisywać zdarzenia na zewnętrznym dysku lub w zdalnej bazie danych. Jak to zrobić wyjaśniamy w dokumentacji Zapis zdarzeń do bazy danych

Konfiguracja zapisu zdarzeń

Home Assistant

Najnowszy (stabilny) Home Assistant 0.107.7

Poza fajnymi rzeczami opisanymi powyżej doszły ułatwienia i ulepszenia w obszarze edytowania interfejsu użytkownika - sprawdźcie sami, my dajemy 👍 👍 👍


Zapraszamy do aktualizacji i komentowania na forum :)

AI-Speaker 04/2020