Wersja systemu 0.102 Galeria i QR kody

Wersja systemu 0.102.4 z dnia 11 grudnia 2019 roku,

Galeria

Żeby ułatwić dodawanie zdjęć pomieszczeń, do aplikacji dodaliśmy nowy komponent galeria. Czyli wystarczy wysłać zejęcie do urządzenia a następnie umieścić je na karcie w aplikacji. Jak to działa opisaliśmy w Konfiguracja interfejsu użytkownika

Od tej wersji do galerii można dodawać łatwo (z aplikacji) zdjęcia i wyświetlać je w interfejsie jako karty dla urządzeń. W kolejnej wersji opiszemy, w jaki sposób dodać automatyzację, która po wystąpieniu zdarzenia (np. dzwonek do drzwi) wykonuje zdjęcie kamerą lub nagrywa krótki filmik i wyświetlić go na telewizorze, lub wysłać powiadomienie.

Kreator i skanowanie identyfikatora bramki

W najnowsze wersji naszej aplikacji mobilnej dodaliśmy konfigurację ustawień aplikacji mobilej przy pomocy kreatora.

Dodaliśmy też możliwość zeskanowania aparatem kodu QR z identyfikatorem bramki.

Jeżeli w parametrach połączenia z bramką, podamy identyfikator bramki (a nie adres URL), to aplikacja sama będzie w stanie sama ustalić możliwe połączenie z bramką (lokalne lub przez tunel). Wyjaśniamy jak takie łączenie działa w dokumentacji aplikacji AIS dom.

Skanowanie identyfikatora bramki dodaliśmy też do naszego Panelu Integratora co powinno ułatwić dodawanie konta

Asystent

Nowe okno konwersacji w przeglądarce

W aplikacji webowej, z każdego widoku można teraz wywołać konwersację z Asystentem w przeglądarce (wybierając ikonkę chat na górze po prawej stronie).

Ponieważ można komendy mówić lub wpisywać zmieniliśmy ikonkę z mikrofonu na ikonkę chat/pogawędka:

Dostosuj swój interfejs!

Odblokowujemy pierszą stronę (default_view) do edycji bo przecież każdy dom jest unikalny :) Od wersji 0.102 dostarczamy i aktualizujemy dwa widoki Audio i Jednostki

  • W widoku Audio dostarczamy odtwarzacz oraz darmową kolekcję treści audio
  • W widoku Jednostki automatycznie wypełniamy karty pozycjami spełniającymi określone kryteria, w ten sposób podpowiadamy jak możesz tworzyć własne karty. Sprawdz konfigurację kart na tym widoku i ją kopiuj do własnych widoków.

W instrukcji wyjaśniamy jak włączyć tryb konfiguracji.

Asystent

Pracujemy nad tym, żeby dwa ostatnie nasze widoki Audio i Jednostki też przenieść do menu aplikacji - docelowo wszystkie widoki będą odblokowane do edycji.

Home Assistant

Najnowszy (stabilny) Home Assistant 0.102.3

Wraz z nowym edytorem scen dostępnym z aplikacji, dzięki któremu można zapisać bieżący status urządzeń jako scenę, a następnie aktywować ją komendą głosową Uruchamianie automatyzacji

'Uruchom {nazwa automatyzacji}'
lub
'Automatyzacja {nazwa automatyzacji}'

Aby włączyć dodawanie i edycję scen z aplikacji należy postępować wg opisu z dokumentacji Home Assistant. Bramki, które będziemy wysyłali z wersją > 0.102 będą miały edytor scen już automatycznie włączony.

Asystent

Discourse!

Na prośbę użytkowników dodamy możliwość komentarzy pod postami i być może powstanie z tego jakieś forum - jeżeli będą chętni, żeby prowadzić na nim dyskusję i pomagać innym. Szczegóły już niebawem.

Discourse


Zapraszamy do aktualizacji! I AI-Speaker 12/2019