Wersja systemu 0.104.5 Słucham Cię

0.104.5 Słucham Cię :)

"Słucham Cię" to motto naszego projektu. Chcemy, żeby to nie był tylko slogan, ponieważ staramy się słuchać potrzeb i opinii naszych Klientów.

W tej wersji rozpoczynamy obsługę "słowa klucza" (słowa aktywującego mikrofon) oraz wprowadzamy bardziej zaawansowaną obsługę odtwarzaczy dodanych do Asystenta domowego.

Wersja systemu 0.101.4 RF 433 i IKEA TRÅDFRI

Wersja systemu 0.101.4 z dnia 20 listopada 2019 roku,

RF 433 i urządzenia AIS dom

RF 433

Żeby umożliwić połączenie pilotów (do bram, rolet), przełączników, czujników i itp. urządzeń komunikujących się za pomocą transmisji radiowej 433 MHz z bramką AIS dom, potrzebujemy dodatkowego urządzenia umożliwiającego wysyłanie i odbieranie kodów RF 433. Polecamy do tego celu urządzenie Sonoff RF Bridge 433 z alternatywnym oprogramowaniem umożliwiającym łatwą integrację z bramką AIS dom (MQTT) oraz obsługującym większą ilość protokołów (oryginalny Sonoff obsługuje tylko jeden protokół z 24 bitami). Szczegóły w dokumentacji Bramka RF 433